Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Det er ikke alle barn som kan
bo hos sine egne foreldre.
Vi har trygge familier som disse barna
kan flytte hjem til.

Noen trenger et sted å bo
for en kortere periode.
Andre for en lengre periode.

Humana fosterhjem tilbyr:

  • Beredskapshjem
  • Spesialiserte fosterhjem

Kontakt oss:
Telefon: 909 46 000
E-post: info@humananorge.no