Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Familiehjem og hjelpetiltak

Det er ikke alle barn som kan
bo hos sine egne foreldre.
Vi har trygge familier som disse barna
kan flytte hjem til.

Noen trenger et sted å bo
for en kortere periode.
Andre for en lengre periode.

Humana familiehjem tilbyr:

  • Familiehjem
  • Beredskapshjem
  • Fosterhjem

Kontakt oss:
Telefon: 909 46 000
E-post: info@humananorge.no