Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Stina blir inspirator for hele landets vernepleiere

Publiseringsdato: 07-10-2022

Hvor går grensene for faglig forsvarlighet på arbeidsplassen? Det er en av mange viktige problemstillinger Stina Hirsti og forskergruppen hun er medlem av skal belyse. 

Fagsjef for vår helse- og omsorgsdivisjon, Stina Hirsti, har et spennende verv. Hun er nemlig med i en faglig sterk forskergruppe som vil publisere innhold for å inspirere, starte debatter og belyse etiske spørsmål som berører alle som jobber innenfor helse og omsorg.
 ​​​​​​​​​​​

Nødvendige diskusjoner

Forskergruppen Stina er en del av har over tid jobbet med temaet faglig forsvarlig vernepleie. Nå har samtalene resultert i en egen fagside på vernepleier.no, podkastepisoder, korte tekster om temaet og etiske refleksjonsspørsmål. – Vi har vært opptatt av hva som kan redusere fare eller unødige belastninger for våre yrkesutøvere, forteller Stina.  

Forskergruppen håper at fagsiden vil bidra til å starte diskusjoner som er nødvendige for å møte endringer som skjer i tjenestene til personer med utviklingshemming, endringer som påvirker både kvalitet i tjenestetilbudene og vår yrkeshverdag.

Styrke kompetansen til Humanas medarbeidere 

– Fagsiden kan være svært verdifull for våre medarbeidere i Humana, som gjennom siden kan få nytt engasjement og, sette tanker og ideer i spill, sier Stina. Hun tror at bevissthet rundt temaet, og hva det innebærer for den enkelte ansatte i deres yrkesutøvelse, kan være med å styrke vår kompetanse innenfor helse- og omsorgsfaget.  

– Vi håper innholdet under denne fanen bidrar til at vernepleiere og andre lar seg engasjere, og at noe av det de finner på siden her bidrar til debatt om hvor grensene for faglig forsvarlighet går på deres arbeidsplass, forklarer Stina.

Her ser vi Stina Hirsti med resten av forskergruppen (Lars Rune Halvorsen, Britt Evy Westergård, Gry Reinsnos, Marit Isaksen og Laila Luteberget).