Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Jevnt over gode resultater i årets samarbeidsundersøkelser

Publiseringsdato: 09-08-2022

Humana omsorg og assistanse har fra 2019 gjennomført undersøkelser for å kartlegge foresatte og offentlige samarbeidspartneres opplevelse av oss, og årets resultater er nå klare. Undersøkelsene viser at de aller fleste er fornøyd med samarbeidet med oss og tjenestene vi tilbyr.

Klikk på denne linken for å lese fellesrapporten for alle divisjoner (brukerstyrt personlig assistanse (BPA), helse- og omsorgstjenester (HO), barnevern (institusjonsavdelinger, familiehjem og hjelpetiltak) i Humana omsorg og assistanse i sin helhet: NO-22-Samarbeidsundersøkelse FELLES 2022.pdf

 

Vi ser oss selv som en lærende organisasjon, og ønsker til enhver tid å forbedre oss. Derfor utfører vi disse undersøkelsene hvert år – det er alltid rom for forbedring.  

Svarene vi får fra foresatte og offentlige samarbeidspartnere gjennom undersøkelsene bruker vi til å definere overordnede satsingsområder der vi må videreutvikle arbeidet vårt.  

Videre ser vi på om svarene vi får i våre ulike divisjoner og tiltak er forskjellige. Forskjellige svar viser oss hvilken kunnskap det er viktig å dele internt slik at vi får benyttet våre ressurser på best mulig måte.  

I år har 175 respondenter svart på undersøkelsen, altså 31% av de som fikk den tilsendt. Vi er opptatt av at så mange som mulig besvarer våre undersøkelser slik at vi har relevante tall å ta utgangspunkt i vårt utviklingsarbeid. Hver divisjon vil derfor se på hvordan øke deltakelsen, eksempelvis ved at alle mulige respondenter får en personlig e-post i forkant av undersøkelsen med informasjon og oppfordring til å delta.  

31 % er likevel en akseptabel svarprosent for denne type undersøkelse, og et godt grunnlag å vurdere samarbeidet på. 

Høydepunkter fra undersøkelsene: 

  • 86% er svært eller litt fornøyd med samarbeidet med Humana 
  • 89% opplever å bli møtt med respekt 
  • 77% er svært eller litt fornøyd med tilbudet «deres» bruker får. Av disse er ALLE foresatte i vår helse- og omsorgsdivisjon litt eller svært fornøyd! 
  • 79% er svært eller litt fornøyd med informasjonen de får fra Humana. 

Alt i alt har vi år gode resultater fra undersøkelsene våre, og skal arbeide videre med å øke deltakelsen og ha fokus på utfordringene vi har avdekket slik at hver divisjon og hvert tiltak kan utvikle seg videre i positiv retning. 

Vi retter en spesiell takk til dere som har vist interesse og besvart spørsmålene i undersøkelsen. Tusen takk skal dere ha!