Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana skjerper kvalitetsarbeidet – for å styrke virksomhetene og forebygge alvorlige hendelser

Publiseringsdato: 03-02-2022

Humana introduserer en ny og forbedret kvalitetsindeks (Humana Quality Index, HQI) for konsernet. Med flere relevante måleområder enn tidligere dekker vi ytterligere viktige aspekter ved hvordan vi utfører vår omsorg. Alt for å styrke Humanas virksomhet, forhindre alvorlige hendelser og tilføre merverdi til våre kunder og oppdragsgivere.

– Som en av de største omsorgsleverandørene i Norden har vi plikt til å bidra til økt kvalitet på omsorgen. For å oppnå dette må vi skjerpe kvalitetsarbeidet ytterligere og satse mer på forskning, data, analyse og oppfølging. Den nye kvalitetsindeksen er en viktig del av vårt utviklingsarbeid, sier Johanna Rastad, konsernsjef i Humana.

– Måling i seg selv gir ikke forbedring, men det er en absolutt forutsetning for å vite hvor det er behov for forbedringer. Med en ny Humana Quality Index, HQI, tar vi et stort steg i riktig retning. Den nye indeksen gjør det mulig å komme nærmere resultatene for den enkelte, og etter hvert kan vi få flere målinger av resultater, noe som er et viktig formål med denne endringen, sier Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektør i Humana.

Siden 2017 har Humana målt og rapportert kvalitet i henhold til en egen kvalitetsmodell og egen kvalitetsindeks; Humanas Quality Index (HQI). Innføringen av HQI har vært av stor verdi for Humana, da det har gitt oss muligheten til å følge opp kvaliteten på omsorgstjenestene. For å ytterligere skjerpe kvalitetsoppfølgningen og forbedre innsatsen for den enkelte, har Humanas kvalitetsorganisasjon det siste året utviklet oppfølgingen og utviklet en ny HQI som inkluderer flere og bedre indikatorer.

Den nye HQI-en består av tolv indikatorer (sammenlignet med syv tidligere) og dekker dermed flere aspekter. Alle indikatorene reflekterer relevante og kritiske deler av kvalitetsarbeidet, og sammen gir de et godt bilde av virksomhetene. Den nye indeksen introduseres i første kvartal 2022.

Her kan du lese mer om Humanas kvalitetsarbeid og den nye indeksen (HQI) - på engelsk her

For mer informasjon kontakt:

Patrik Silverudd, pressesjef i Humana

patrik.silverudd@humana.se

+46 0766-112 111

Dette måler Humanas kvalitetsindeks HQI

 

Hva vi vil oppnå (hensikt)

Hva vi måler

1. Fornøyde kunder og oppdragsgivere

Fornøyd kunde-indeks

2. Riktig støtte, omsorg eller innsats til kunder og oppdragsgivere

Andel enkeltplaner fulgt opp

3. En sikker tjeneste levert

Antall kritiske avvik som rapporteres til myndighetene

4. Levering i samsvar med loven

Andel statlige inspeksjoner som gir alvorlige bemerkninger

5. Sikre systematisk læring

Andel gjentatte avvik

6. Riktig håndtering av personopplysninger

Andel personopplysningshendelser rapportert til myndighetene

7. Fornøyde medarbeidere

Fornøyd medarbeider-indeks

8. Medarbeideres helse

Sykefravær

9. Trygt arbeidsmiljø

Antall hendelser og yrkesskader rapportert til myndighetene

10. Kontinuerlig kompentanseutvikling

Andel medarbeidere som har fullført opplæring i læringsportalen

11. Opplæring av høy kvalitet

Kvalitativ oppfølging av hver opplæring

12. Ansatte bidrar til virksomhetsutvikling

Antall forbedringsforslag