Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana omsorg og assistanse kjøper Solvik barnevern

Publiseringsdato: 04-07-2022

- Vi er rett og slett en god match med Solvik og har samme verdigrunnlag, et brennende ønske omå bidra og ikke minst fokus på kvalitet, sier Jan André Hansen, divisjonsdirektør i Humana omsorg og assistanse.

Solvik barnevern ble stiftet i 2016 og startet arbeidet med fosterhjem i 2017. I dag er de en solid leverandør av familiehjem og beredskapshjem til blant annet Bufetat og Oslo kommune. Solvik besitter en god base av fosterhjem og innehar solid fagkompetanse.


Sikre de beste forutsetningene

- Solvik er opptatt av å sikre de beste forutsetninger for at fosterhjemmene våre skal få god faglig oppfølging. Med de nye eierne, vil vi kunne nyttiggjøre oss av selskapets brede erfaring og kompetanse. Jeg er glad for at det er Humana omsorg og assistanse som nå kommer inn på eiersiden, sier Geir Alte Pedersen, daglig leder i Solvik barnevern. Han er sikker på at Humana omsorg og assistanse kan gi enda bedre tjenester til Solviks hjem og oppdragsgivere.

Lys fremtid

Jan André Hansen, divisjonsdirektør i Humana Omsorg og assistanse, er stolt over oppkjøpet og ser optimistisk på fremtiden.
- Vi er rett og slett en god match med Solvik og har samme verdigrunnlag, et brennende ønske om å bidra og ikke minst fokus på kvalitet. Det videre utviklingspotensialet til Solvik er stort innenfor fosterhjem, men også innen andre områder som hjelpetiltak og avlastningstjenester.