Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Barn og unge i våre familiehjem trives og føler seg sett

Publiseringsdato: 25-01-2022

Vi har gjennomført vår årlige undersøkelse blant barn og unge som bor i familiehjem, og alle (100 %) som har svart på undersøkelsen tror at de voksne som følger dem opp vil at de skal ha det bra. – Det er svært godt å høre, sier divisjonsdirektør for familiehjem, Jan Andre Hansen.

Humana omsorg og assistanse har i flere år gjennomført undersøkelser for å kartlegge våre brukeres opplevelse av den oppfølgingen vi tilbyr og gir. Svarprosent for årets undersøkelsen var 50 %. Av 28 innskrevne unge over 9 år har 14 svart på vår undersøkelse.

Alle våre barn og unge i familiehjem (100 %) som har svart på undersøkelsen tror at de voksne som følger dem opp vil at de skal ha det bra. – Det er svært godt å høre at de som bor i familiehjemmene våre har en erfaring og opplevelse av at fosterforeldrene yter god omsorg og legger til rette for at de skal ha det bra. Det er slik det skal være og dette vi jobber for å oppnå, sier divisjonsdirektør for familiehjem, Jan Andre Hansen.

Sammendraget av undersøkelsen i PDF-format kan du lese her

Formålet med undersøkelsen

Vi ser oss selv som en lærende organisasjon, og ønsker til enhver tid å forbedre oss. Vi ser at det er en sammenheng mellom hvordan barn og ungdommer som mottar tilbud fra oss opplever oss, og hvilken nytte de har av våre tilbud.

Svarene vi får definerer satsingsområder der vi må videreutvikle vårt arbeid. Kartlegging av hva våre ulike regioner er spesielt gode på, gir oss kunnskap om hva som er viktig å dele med andre interne regioner slik at vi får benyttet våre ressurser på en god måte, samt ser vi hvor vi skal hente ekstern kunnskap for å kunne utvikle oss videre i positiv retning.

Trivsel 

71 % unge er helt enig i å ha det bra der de bor nå, 14 % svarte henholdsvis litt enig og vet ikke. 100 % av de unge fortalte at de tror de voksne som følger dem opp vil at de skal ha det bra, noe vi er svært fornøyde med. I tillegg svarte 93 % helt enig på påstanden om de tror de voksne er interessert i hvordan de har det. Barn som bor i familiehjem, vil gjerne kunne ha et ekstra behov for å bli sett og hørt. Dette med bakgrunn i deres tidligere erfaringer og opplevelser. Det er derfor veldig gledelig at vi skårer høyt blant annet på at de voksne vil at de unge skal ha det bra, og at de unge opplever at de voksne er interessert i hvordan de har det. – Det at barn og unge trives i familiehjemmene og føler seg sett, er viktige indikatorer på at vi i stor grad lykkes med å skape trygge og forutsigbare hjem, forteller Hansen.

Familietilknytning

Uansett tidligere opplevelser sammen, vet vi at våre unge ofte ønsker å vite om det går bra med foreldre og eventuelle søsken. Vi legger til rette for kontakt ut fra samværsplan utarbeidet av aktuell barneverntjeneste. 79 % av de unge er helt enig i å få hjelp til å holde kontakt med familien sin, 7 % har svart litt enig og 14 % vet ikke. Det er en liten økning fra 2020, der 77 % av de unge var helt enige i å få hjelp til å holde kontakt med familien sin, 9 % svarte litt enig og 9 % litt uenig.

Slik skal vi drive med forbedringsarbeid ut fra svarene vi har fått

Vi har mottatt svar fra 50 % av de unge som bor i våre familiehjem. Vi vet at flere respondenter har mottatt forespørsel-mail fra spørreundersøkelsesverktøyet vi benytter, esMaker, om å delta i undersøkelsen som søppelpost. Dette vil bli forsøkt løst ved neste undersøkelse, enten ved å benytte et annet elektronisk verktøy eller at ansatte gir spørreskjema direkte til de unge. Vi må også legge enda mer vekt på å informere ansatte om viktigheten av å motivere våre unge til å svare på undersøkelsen. 

Svarene vi har fått tilsier at våre unge i familiehjem opplever å ha det bra. Alle de unge som har besvart undersøkelsen tror at de voksne unge som følger dem opp vil at de skal ha det bra, og vi scorer også høyt på trivsel, trygghet og hjelp til å holde kontakt med familie.

For at vi skal kunne holde på de gode resultatene, og ha fortsatt fremgang, må vi fortsette å være bevisst hva som har ført til fremkomne gode resultater, og arbeide med det som kan forbedres. Samtidig må vi jobbe for å øke svarprosenten i vår brukerundersøkelse, slik at vi kan være helt sikre på at alle barn og unge i våre familiehjem opplever trygghet, god omsorg og trivsel.

Ønsker du å lese den fulle rapporten, kan du klikke her