Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Økt positivitet til private helse- og omsorgsaktører

Publiseringsdato: 14-04-2021

Flere enn på lenge (68 %) sier at det er greit med private leverandører som leverer velferdstjenester, så lenge kvaliteten i tjenesten er gode. Det viser resultatene i den ferske rapporten fra Helsepolitisk barometer 2021. – Det er gledelig at vi når fram med budskapet vårt om at samfunnet trenger private som kan levere offentlige betalte tjenester, sier Mona Lien, administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse.

Tallene viser også at 51 prosent, altså 5 prosent mer enn i 2020, oppgir at de er skeptiske til om det offentlige helsevesenet vil være i stand til å dekke samfunnets fremtidige behov for helse- og omsorgstjenester uten hjelp fra private aktører. I tillegg sier 53 prosent seg helt eller delvis enig i påstanden om at det må være lov for private selskaper å tjene penger på å utføre velferdstjenester for det offentlige. 

Når frem 

Administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse Mona Lien sier det er gledelig at det kan virke som om at budskapet om at samfunnet trenger private som kan levere offentlige betalte tjenester endelig når frem. 

- Det kan se ut som at den pågående pandemien har fått oss til å innse at det offentlige alene vil ha store problemer med å dekke velferdsbehovene våre, både nå og i framtiden, sier hun. 

Ikke et todelt helsesystem 

– I Norge er vi nok alle enig i at vi skal ha en sterk offentlig helsetjeneste som er ansvarlig for helsetilbudet til hele befolkningen. Det er et viktig prinsipp. At noen tjenester leveres av private eller private ideelle aktører på vegne av det offentlige, betyr ikke at vi har et todelt helsesystem. Det er fortsatt det offentlige som betaler og tilgangen til tjenestene er derfor lik for alle, forklarer administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. 

Misforståelser om private helsetjenester 

Kaltenborn mener også at det er mange misforståelser om private helsetjenester - og at mange tror det er snakk om å innføre et system hvor de rike kan betale seg fremover i køen. – Det verste som kan skje for det likeverdige, norske helsesystemet er om ikke kvaliteten på tjenestene er god nok, og at de som faktisk bruker tjenestene ikke er fornøyd, mener Kaltenborn. Det er det som kan føre til at man velger å bruke egne penger på grunnleggende helse- og omsorgstjenester, slik at det blir et todelt helsesystem hvor de rike kjøper seg foran. Derfor er det å holde et høyt nivå, garantert av det offentlige, levert av flere, noe av det viktigste vi kan gjøre, sier hun.

Se webinaropptaket av Helsepolitisk barometer 2021 her.