Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Kvalitet må måles og følges opp

Publiseringsdato: 11-11-2021

Nylig ble Humanas kvalitetsrapport for tredje kvartal (Q3) 2021 presentert. Kvalitetsdirektør Eva Nilsson Bågenholm konstaterer at Humana Quality Index (HQI) holder seg på samme høye nivå som i første og andre kvartal 2021, 94/100, og at Humanas indeks for kundetilfredshet på konsernnivå nå når det langsiktige målet på 85/100.

Kundene innen personlig assistanse i Sverige er enda mer fornøyde, hvor Humanas indeks for kundetilfredshet er på 90 prosent og andelen implementeringsplaner nå er oppe i 86 prosent, noe som er en stabil og tydelig økning.

– Det er positivt at alle forretningsområder og dermed også konsernet som en helhet opprettholder det høye HQI-nivået. Nok en gang ser vi at personlig assistanse ligger høyest og nært det langsiktige målet. Her er det også gjort store fremskritt når det gjelder andelen av kunder med implementeringsplaner. Dette viser at systematisk, langsiktig arbeid lønner seg når det gjelder kvalitet, sier Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektør i Humana.

Innenfor konsernet som helhet var andelen individuelle planer som er fulgt opp ifølge plan i tredje kvartal 88/100, noe lavere enn første kvartal 2021 og på samme nivå som helårsresultatet for 2020. Innen eldreomsorgen i Sverige har andelen sunket i tredje kvartal, noe som trolig skyldes brister i rapporteringen. Øvrige forretningsområder er relativt stabile og det er fortsatt behov for forbedringer for å nå målet på 100 prosent.

– Det er først når vi måler og følger opp hva og hvordan vi gjør ting at vi kan skape langsiktige og bærekraftige forbedringer. Og selv om vi har litt igjen til våre langsiktige mål, har vi kommet et godt stykke siden vi i 2017 begynte å måle etter vår kvalitetsmodell. Målet med dette er ikke bare å øke kvaliteten på tjenestene som Humana tilbyr, men vi håper også å bidra til å sette en ny og høyere standard for omsorgsbransjen, sier Eva Nilsson Bågenholm videre.

De fleste av våre kunder og ansatte er vaksinert mot covid-19. Siden viruset fortsatt er til stede i samfunnet jobber vi videre etter de rutinene som gjelder for ikke å spre smitten i våre omsorgsvirksomheter.

I løpet av andre kvartal ble det levert sju Lex Sarah-rapporter til Inspektionen för vård och omsorg, IVO, vedrørende Humanas virksomheter i Sverige. I vårt norske forretningsområde er det rapportert to kritiske avvik.

Mer om kvalitet i Humana

Siden 2019 har Humana lagt frem sin kvalitetsrapport kvartalsvis på nettet for å øke transparensen.

Gjennom en egenutviklet kvalitetsmodell måles kvantitative nøkkeltall som utgjør Humana Quality Index, samt hvor godt klientenes individuelle planer følges opp. Begge er like viktige for helhetsvurderingen av kvalitet.

Her finner du kvalitetsrapporten for tredje kvartal (Q3) 2021.

Her kan du lese mer om kvalitet i Humana.