Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Slik vil vi håndtere pandemien i 2021

Publiseringsdato: 01-02-2021

Utviklingen i pandemien fortsetter, og nå snakker alle om det muterte koronaviruset. I Humana omsorg og assistanse har vi gjennom det siste året etablert stødige rutiner for smittevern og krisekommunikasjon. Vi er godt rustet for å møte utfordringer som måtte komme. Det bekrefter våre brukere, kunder og medarbeidere i undersøkelser som ble gjort på fjoråret.

Vi har gjort en stor undersøkelse blant våre brukere og kunder innen barnevern, helse og omsorg og brukerstyrt personlig assistanse. Brukerne og kundene ble spurt om hvor fornøyde de var med vår håndtering av korona og hele 97 prosent av respondentene var ganske fornøyd eller veldig fornøyd. 

På slutten av fjoråret gjorde vi også en intern undersøkelse blant våre ansatte om hvordan de har opplevd virksomhetens arbeid med håndtering av pandemien. 

Her kom det frem at:  

  • Åtte av ti ansatte føler seg trygge på hvordan vi i vår virksomhet håndterer pandemien 
  • Åtte av ti ansatte føler seg trygge på egen håndtering av og kunnskap om smittevern 
  • Åtte av ti ansatte stoler på at de får nødvendig informasjon om smittevern av krisegruppen, nærmeste leder eller BPA-rådgiver 

Disse resultatene kommer ikke av seg selv. I Humana omsorg og assistanse har vi i snart ett år hatt smittevern som førsteprioritet i vårt daglige arbeid. Vi har hatt ukentlige, og i perioder daglige, møter med krisegruppen for å etablere rutiner som gir trygghet for våre beboere og våre ansatte. På vårt intranett ligger det langt over femti koronarelaterte saker, og vi har sendt ut enda flere nyhetsbrev og mailer. Vi har digitalisert alle våre opplæringsprogrammer og informasjonsmøter med samarbeidsorganisasjoner og det offentlige. 

Det viktigste arbeidet er likevel det som kommer fra individnivå på daglig basis. Vi er veldig stolte og imponerte over våre miljøarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, barnevernspedagogerbrukerstyrte personlige assistenter, og andre fagfolk rundt om i boliger og kontorlokaler. Takket være innsats og engasjement fra hver og en har vi i stor grad klart å holde smitte unna våre arbeidsplasser. Ingen av menneskene vi har ansvar for har blitt alvorlig syke av koronaviruset 

 

Ny bølge, nye tiltak 


Igjen står deler av landet overfor en fullstendig nedstenging, noe vi må agere på. Blant de nye tiltakene vi nå har innført i smitteutsatte områder, er at overlapp mellom vakter foregår på telefon/Teams. Avtroppende personell sørger for at boligen er rengjort og desinfisert i henhold til gjeldende retningslinjer før de går av vakt. For ansatte i Nordre Follo og andre utsatte regioner gjelder strengere restriksjoner og tettere oppfølging.  

Ellers tar vi med oss all lærdommen vi har fått fra de tidligere smittebølgene. Rutinene har blitt gode og vi opplever liten tiltakstrøtthet blant våre ansatte, selv om vi alle selvfølgelig ser frem til en mer normal hverdag.