Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Full score på trygghet i våre familiehjem

Publiseringsdato: 18-12-2020

Høsten 2020 gjennomførte vi en barne- og ungdomsundersøkelse blant unge som bor i våre familiehjem. Resultatene viser blant annet 100 % av de som har svart, føler seg trygge i familiehjemmet de bor i nå. – Det er svært godt å høre at ungdommen føler seg trygge, og vi skal jobbe for å opprettholde denne scoren videre, sier divisjonsdirektør Jan Andre Hansen.

Formålet med undersøkelsen

Vi i Humana omsorg og assistanse ser oss selv som en lærende organisasjon, og ønsker til enhver tid å forbedre oss. Vi ser at det er en sammenheng mellom hvordan barn og ungdommer som mottar tilbud fra oss opplever oss, og hvilken nytte de har av våre tilbud. Derfor har brukerundersøkelsen blitt et viktig redskap for vårt arbeid med barn og unge. Den gjenspeiler på mange måte vårt daglige og overordnede arbeid. Indikatorene som fremkommer, viser hva vi har lykkes med og samtidig hva vi må bli bedre til i møte med våre unge. Svarene vi får blir brukt både i arbeidet med det enkelte barn/den enkelte ungdom, og mer helhetlig ved at vi kan definere satsingsområder der vi må videreutvikle vårt arbeid.

 

Toppscore på trygghet

Svarene vi har fått tilsier at våre unge i familiehjem opplever å ha det bra. Alle våre barn i familiehjem (100 %) oppgir å føle seg trygge der de bor nå, at de voksne er interessert i hvordan de har det og at de går på skole eller har arbeid. Dette er en økning på hele 10 % fra tilsvarende undersøkelse i 2019, der 90 % var helt enig i at de følte seg trygge der de bor. Ettersom vi har høy deltakelse i undersøkelsen (82 %) tilsier dette at vi kan feste lit ved svarene.

19 av 22 (86 %) er helt enig i å få drive med aktiviteter de liker, mot 83 % i 2019 – altså en økning på 3 prosentpoeng, noe som er positivt.

– Denne økningen kan være en identifikasjon på at vi har tatt høyde for tallene i fjor, og har prøvd å jobbe mer med å finne aktiviteter som ungdommene trives med. Vi ser at det er viktig for dem, sier divisjonsdirektør Jan Andre Hansen.

Familietilknytning

17 av 22 (77 %) er helt enige i at de får hjelp til å holde kontakt med familien sin, mot 76 % i 2019, altså en liten økning.

Deltagelse i utvikling av handlingsplan et viktig fokusområde fremover

Vi ser at 55 % av de unge som har svart er helt enig i å ha vært med å skrive sin egen handlingsplan. – Det være utfordringer med å få opp dette tallet med tanke på f.eks. alder hos de unge, forklarer divisjonsdirektør Jan Andre Hansen. Han er likevel bestemt på at dette er noe vi må fortsette å jobbe med å forbedre i 2021. – Det er kjempeviktig at barn og unge skal få anledning til å være aktører i eget liv, understreker han.

Vi er glade for at våre unge i familiehjem rapporterer å ha det bra, at de føler seg trygge, og at de voksne bryr seg om dem og er investert i at de skal trives best mulig. Alle våre unge oppgir at de går på skole eller har arbeid, dette var også resultatet i 2019. Vi skal jobbe for at dette resultatet forblir likt fremover.

For at vi skal kunne holde på de gode resultatene, og ha fortsatt fremgang, må vi fortsette å være bevisst hva som har ført til fremkomne gode resultater.

 

 

Ønsker du å lese hele rapporten, kan du klikke her.

 

 

Her kan du lese en PDF-versjon av rapportens oppsummering.