Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Toppscore på kvalitet til tross for pandemi

Publiseringsdato: 30-10-2020

Humanas kvalitetsindeks, HQI, har nådd en «all-time-high» siden konsernet introduserte indeksen for fire år siden. I tredje kvartal 2020 ligger HQI på 95/100. Økningen fra 94 i Q2 til 95/100 i Q3 kan virke marginal, men kvalitetsdirektør Eva Nilsson Bågenholm konstaterer at det er hardt arbeid som ligger bak, og er veldig fornøyd med resultatet.

Ann Eirin Lieng, kvalitetssjef i Norge, er enig med Eva Nilsson Bågenholm om at dette er et godt resultat vi kan være stolte av. "Dette viser at kvaliteten har vært høy også i Norge til tross for at vi har en pågående pandemi, og at det gjøres en veldig god jobb ute i virksomheten", forteller Ann Eirin.

"Det har vært et tøft år for alle omsorgsvirksomheter. Vi har hatt et ekstremt stort fokus på å holde korona borte fra våre virksomheter, og selv om pandemitrykket gikk noe ned i løpet av tredje kvartal, kan man konstatere at det virkelig ligger hardt arbeid bak å opprettholde kvaliteten i virksomhetene", sier Eva Nilsson Bågenholm, Humanas kvalitetsdirektør.

“Det er svært gledelig at vi ikke bare har klart å holde vår plassering innen kvalitet, men også har tatt enda et steg og nærmer oss det langsiktige målet. Det er veldig bra. Jeg er veldig stolt av det harde arbeidet som gjøres for å oppnå de gode resultatene", sier Eva Nilsson Bågenholm.

Humana Quality Index, tredje kvartal 2020:

  • Styrket resultat for HQI. All-time-high med 95/100
  • Antallet alvorlige avvik har fortsatt å minske
  • Antallet digitale opplæringsmuligheter i konsernet øker
  • Håndteringen av koronapandemien har fortsatt å fungere godt i konsernet.
  • Andelen individuelle planer har en merkbar nedgang i Finland, der visse måleproblemer skal utredes

Kvalitetsmodell

Humana tilstreber å sette en ny og høyere standard for nordisk omsorg. Gjennom en egenutviklet kvalitetsmodell måles kvantitative nøkkeltall som danner Humana Quality Index, samt hvor godt kundenes individuelle planer følges opp, der fokus ligger på personlige mål som styrer innsatsen. Begge deler er like viktige for helhetsvurderingen av kvalitet.

Her kan du lese mer om kvalitet i Humana.