Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Kommunene undergraver funksjonshemmedes rett til å leve et verdig liv

Publiseringsdato: 05-12-2018

- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) betyr frihet for funksjonshemmede, og da er det opprørende og trist at manglende statlige forskrifter og uklarheter i kommunale regelverk stikker kjepper i hjulene for funksjonshemmedes mulighet til selvbestemmelse, frihet og livsutfoldelse, sier Mona Lien, administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse. I morgen besøker hun Bergen for å følge en BPA-bruker en hel dag.

BPA – brukerstyrt personlig assistanse - er en lovfestet rettighet som funksjonshemmede med assistansebehov har fra 2015. BPA gir funksjonshemmede muligheten til å ta styring over eget liv og delta på alle samfunnets arenaer, på lik linje med alle andre.

Forlanger forskrift
- Jeg er overrasket over at kommunene gjør det vanskelig for funksjonshemmede å rett og slett få BPA, til tross for at mange har krav på det, sier Mona Lien. Hun er administrerende direktør i Humana Omsorg og Assistanse, en samfunnsaktør med betydelig kompetanse og erfaring som leverandør av BPA-tjenester til funksjonshemmede i Norge.

Hun mener løsningen ligger i å få på plass en statlig forskrift som gir kommuner og funksjonshemmede trygghet for hvordan BPA-verktøyet skal håndteres for å sikre at det fungerer etter intensjonen.

- Funksjonshemmede trenger en forskrift som pålegger kommuner å dokumentere at de har vurdert BPA som en løsning når innbyggere trenger hjelp. Det må komme krav om at kommuner i enkeltvedtak må dokumentere hvorfor de IKKE anbefaler BPA som rett hjelpeform, sier hun.

Tilbyr andre tjenester
Det er overveldende dokumentasjonen på at BPA er en vellykket reform. Likevel opplever fortsatt mange funksjonshemmede som søker hjelp hos kommunen at kommunen i sin jakt på løsning ikke vurderer BPA som en egnet hjelpeform for vedkommende.

- Vi ser at tradisjonelle tjenester som hjemmehjelp og støttekontakt svært ofte velges framfor BPA. Tegn på dette er at vi i Norge fortsatt har kommuner uten et eneste BPA-vedtak. Det er også et faktum at den nasjonale vekstkurven for BPA ikke ble brattere etter at det ble en rettighet i 2015, sier Lien.