Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Mangfold, likestilling og inkludering er viktige nøkler for vekst

Publiseringsdato: 17-09-2017

Den ideelle organisasjonen AllBright presenterte 11. september 2017 sin årsrapport om likestilling i næringslivet. Humana endte gledelig opp som nummer tre på listen over selskaper med likestilt ledelse.

– Humana er en av de største arbeidsgiverne i den kvinnedominerte helse- og omsorgsbransjen. Det gjør det enda viktigere å ha en bredde i ledelsen av selskapet. I Humana er 50 prosent kvinner representert i ledelsen for virksomhetsområdene og 60 prosent i konsernledelsen. Det finnes mange kompetente kvinner for ledende stillinger – hvis du går inn for å se etter det, sier Anna Giertz Skablova, HR direktør Humana.

– Vi blir et bedre og mer effektivt selskap ved å ha bredden vi har i ledelsen. Dette gjelder ikke bare kvinner/menn, men også mange andre faktorer spiller inn. Med en tredjedel av ansatte som er født utenfor Norden er inkludering og mangfold også viktige faktorer. Forskjeller gjør oss sterkere. Vi vet at vi fortsatt har litt igjen å gå når det kommer til likestilling og mangfold i hele selskapet, men vi arbeider målrettet med dette. Det er nøkkelen til vekst og fremgang. Kanskje spesielt i vår bransje, sier Rasmus Nerman, konsernsjef Humana.

Fakta

Humana skaper arbeidsplasser for 15.000 mennesker. For oss er likestilling og mangfold viktig. I Humana er 50 prosent kvinner representert i ledelsen for virksomhetsområdene og 60 prosent i konsernledelsen. Vi er også stolte over å tilby mange unge voksne og personer med internasjonal bakgrunn en fot inn på arbeidsmarkedet. En tredjedel av våre ansatte er født utenfor Norden.

Her finner du Humana årsrapport

Her kan du lese mer om AllBright og rapporten:
AllBright er en ideell organisasjon som jobber for likestilling og mangfold i ledende stillinger i næringslivet.