Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Humana utvider i Norge gjennom oppkjøp

Publiseringsdato: 31-05-2016

Humana AB, et ledende nordisk omsorgsselskap, kjøper opp en av de fremste aktørene innen individ- og familieomsorg samt boliger med helse og omsorgstjenester (HOT) i Norge, KOA Gruppen (Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS). Gjennom oppkjøpet oppnår Humana en sterkere geografisk tilstedeværelse i det norske markedet, et utvidet tilbud, først og fremst innen boliger med spesielle tjenester og voksenpsykiatri, og verdifull spesialkompetanse i migrasjonsrelaterte tiltak.

Humana AB har inngått en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i Kvæfjord Opplevelse og Avlastning AS («KOA Gruppen» eller «Selskapet») fra Morten Sørgard gjennom Tian Holding AS (89,92 prosent) og fra 25 andre ledere og minoritetsaksjonærer (10,08 prosent). Overtakelsen av virksomheten skjer fra og med i dag.

KOA Gruppen er en kvalitetsaktør som driver virksomhet i egen regi innenfor individ- og familieomsorgsområdet, samt innen boliger med helse og omsorgstjenester (HOT). Oppkjøpet utvider Humanas eksisterende omsorgstjenester til å omfatte psykososiale tiltak for voksne. Med en sterk geografisk tilstedeværelse i Nord-Norge og et godt ansett tilbud styrker KOA Gruppen Humanas kompetanse og posisjon som en ledende omsorgsaktør i Norge.

Inntektene i KOA Gruppen utgjorde i 2015 203 millioner SEK og driftsresultatet var på 30 millioner SEK. Kjøpesummen ble finansiert gjennom kontanter og eksisterende kredittfasiliteter, som beløper seg på 190 millioner kroner ved overtakelsestidspunktet. I tillegg til den avtalte kjøpesummen er det også et avtalt vederlag som er basert på resultatet i 2016. Selskapet har ca. 500 fulltids- og deltidsansatte. Humanas oppkjøp av KOA Gruppen vil ikke påvirke dagens drift eller de ansatte i selskapet.

– Oppkjøpet av KOA Gruppen er helt i tråd med Humanas vekststrategi og virksomhetens ambisjon å bli det ledende omsorgsselskapet i Norden, sier Rasmus Nerman, administrerende direktør i Humana. KOA Gruppen og dens ledelse styrker Humanas eksisterende virksomhet i Norge og gir oss et landsdekkende tilbud. Samtidig utvider vi også vår spesialkompetanse innen deler av individ- og familieomsorgen, sier Rasmus Nerman.

– KOA Gruppen og Humana utfyller og styrker hverandre både geografisk og operasjonelt, mens selskapene har et felles syn på kvalitet, verdier og fremtidige vekstplaner, sier Morten Sørgard, administrerende direktør i KOA Gruppen. Jeg og mine kolleger ser frem til å bli en del av Humana, og å få muligheten til å lære av hverandre å være involvert i arbeidet med å videreutvikle og utvide våre felles virksomheter.
Oppkjøpet forventes å bidra positivt til inntektene og resultatet per aksje i løpet av 2016.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt:
Ulf Bonnevier
CFO
070-164 73 17
ulf.bonnevier@humana.se

Cecilia Lannebo
IR-ansvarlig
072-220 82 77
cecilia.lannebo@humana.se