Styret

Per Båtelson Styrelseordförande

Född 1950. 
Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Teknisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Kurser i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Internationella Engelska Skolan AB, IVBAR AB och SCI Innovation AB. Styrelseledamot i MedGroup Oy och Polybiocept AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Grundare av, samt styrelseledamot och VD. I Capio AB och Global Health Partner AB. Styrelseordförande i Apoteket AB (publ). Styrelseledamot i Oriola KD Oy, Forte AB, KRY AB, Permobil AB, Mediatech AB och Unilabs Holding AB. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: Eget och närståendes innehav - 59 182 aktier

Last ned høyoppløst bilde
Helen Fasth Gillstedt Ledamot

Född 1962
Styrelseledamot sedan 2014.
Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Studier i Hållbar Samhällsutveckling vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Munters AB, Handelsbanken Fonder AB, Samhall AB, NAI Svefa Holding AB och Lindorff Group AB. Ledamot i Rädda Barnen Sveriges Advisory Board. Eget bolag inom affärsutveckling.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Intrum Justitia AB och Swedesurvey Aktiebolag. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: Eget och närståendes innehav - 32 473 aktie

Last ned høyoppløst bilde
Per Granath Ledamot

Född 1954. 
Styrelseledamot sedan 2006. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjörsexamen med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kurser i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet. Healthcare Management vid Harvard Business School, Paris.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Salktennis. Styrelseledamot i Capacent Holding (publ), Föreningen Vårdföretagarna, Svefa Holding AB (publ), G&S Fastigheter i Sverige AB. Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Humana mellan 2006-2015. Styrelseordförande i Resurs Bemanning AB (publ). Styrelseledamot i Akademiska Hus Aktiebolag och GustaviaDavegårdh Holding Aktiebolag. Vd och koncernchef i Intellecta AB (publ), 2003-2006. Vice President Handelsbanken Capital Markets med ansvar för healthcare- och tjänstesektorerna, 2000-2003. Ej oberoende till Humanas större aktieägare eller till Humana och koncernledningen.

Innehav per 2017-08-18: Eget och närståendes innehav - 483 aktier Jur person, Zirkona AB - 2 879 127 aktie

Last ned høyoppløst bilde
Lloyd Perry Ledamot

Född 1965. 
Styrelseledamot sedan 2008. 
Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Master of Business Administration vid University of Chicago, Graduate School of Business. Bachelor of Arts i ekonomi och historia vid Northwestern University, Evanston Illinois. Andra pågående uppdrag: Managing Partner i Argan Capital Advisors LLP. Ordförande i GCE Group AB. Designated Member i Argan Capital Advisors LLP och Argan Holdings LLP. Partner och Designated Member of the Sole Manager i Argan Executive Co-Investment LP och Argan Carry LP. Designated Member of Director i Argan Services Ltd. Partner i Argan CapitalManagement LP. Medlem av Supervisory Board i AAT Holding S.A., DHI Company SAS och Hortex Holding SA.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Almazora Holdings Sarl och Edificaciones Arenkonk SL. Medlem av Supervisory Board i Archiwum Marketing Sp Z O.O. Hortex Marketing Services Sp Z O.O och Ortika Polska Sp Z O.O. Tidigare även Principal/Managing Director. Managing Partner i BA Partners/Continental Partners Inc. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen. Men inte till Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: 0 aktier

Last ned høyoppløst bilde
Ulrika Östlund Ledamot

Född 1968. 
Styrelseledamot sedan 2014. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Systemvetenskap med kompletterande ekonomistudier vid Mittuniversitetet i Östersund. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Q-it AB.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseordförande i Kesam Industrilackering AB och Vårdföretagarna. Styrelseledamot i ALMEGA Aktiebolag och Svenskt Näringsliv. VD i INOM – Innovativ Omsorg i Norden AB. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: Jur person, Q-it AB - 168 366 aktier

Last ned høyoppløst bilde
Monica Lingegård Ledamot

Född 1962.
Styrelseledamot sedan 2017. 
Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet.

Andra pågående uppdrag: Vd för Samhall. Styrelseordförande i Swedish Space Corporation Group samt styrelseledamot i Orio AB (tidigare Saab Parts AB), Svenskt Näringsliv och Almega. Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot Wireless Maingate, Swedish International Development Cooperation Agency och Iiox. Vd G4S Secure Solutions. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: Eget och närståendes innehav -

Last ned høyoppløst bilde
Kirsi Komi Ledamot

Född 1963.
Styrelseledamot sedan 2017. 
Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Metsä Board Oyj, Bittium Oyj, Finnvera Oyj, Martela Oyj och Citycon Oyj. Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors och i Finlands Röda Korsets Blodtjänst. Även styrelseledamot i Directors' Institute Finland.

Tidigare uppdrag (senaste fem åren) och arbetslivserfarenhet: Vice ordförande Patria. Ordförande Veikkaus. Erfarenhet från olika positioner inom Nokia koncernen. Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Innehav per 2017-08-18: Eget och närståendes innehav 

Last ned høyoppløst bilde