Sören Mellstig, Chairman of the board
Sören Mellstig Styrelseordförande

Född 1951.
Styrelseordförande sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cellavision, Ellevio och Rkliniken samt är industriell partner och medgrundare till Impilo.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Tidigare vd för Gambro, haft ledande positioner på Akzo Nobel samt varit CFO och vice vd på Incentive. Han har vidare varit styrelseordförande i Trelleborg, Apotek Hjärtat, Aleris, Ferrosan Medical Devices och Textilia.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 50 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Last ned høyoppløst bilde
Magdalena Gerger Ledamot

Född 1964.
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning
MBA och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive ekonomistudier vid McGill University Montreal i Kanada.

Andra pågående uppdrag
Vd och koncernchef för Systembolaget. Styrelseledamot i Investor, Ahlsell, Svensk Handel, Institutet för Näringslivsforskning, Rädda Barnen (lokalföreningen i Stockholm) och vice ordförande i Näringslivsrådet vid Kungl Ingenjörs Vetenskapsakademien.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
2005 till 2009 Senior Vice President på Arla Foods. Tidigare ledande positioner på Futoria AB, Nestle, ICI Paints, Proctor & Gamble och Diageo i Storbritannien.

Innehav per 2019-10-31 
Eget och närståendes innehav - 5 400 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

 

Last ned høyoppløst bilde
Per Granath Ledamot

Född 1954.
Styrelseledamot sedan 2006. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning
Civilingenjörsexamen med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kurser i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet. Healthcare Management vid Harvard Business School, Paris.

Andra pågående uppdrag
Grundare och vd Broviken Gruppen AB, styrelseordförande Aktiebolaget Salktennis. Styrelseledamot Capacent Holding (publ), Svefa Holding AB (publ), Northmill Group AB, G & S Fastigheter i Sverige AB.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vd och koncernchef för Humana 2006-2015. Styrelseordförande Resurs Bemanning AB (publ). Styrelseledamot i Akademiska Hus Aktiebolag och GustaviaDavegårdh Holding Aktiebolag. Vd och koncernchef Intellecta AB (publ), 2003-2006. Vice President Handelsbanken Capital Markets med ansvar för healthcare- och tjänstesektorerna, 2000-2003.

Innehav per 2019-10-31
Eget och närståendes innehav - 483 aktier
Jur person, Zirkona AB - 1 994 127 aktier

Beroende till Humanas större aktieägare och eller/till Humana och koncernledningen.

Last ned høyoppløst bilde
Fredrik Strömholm Ledamot

Född 1965.
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Paris, franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Medgrundare av Impilo och ordförande för dess investeringskommitté, styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Cavidi, Ortic 3D och styrelseordförande i Immedica och Natur & Kultur.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Partner och grundare på Altor Equity Partners i 14 år, samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Last ned høyoppløst bilde
Monica Lingegård Ledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet. 

Andra pågående uppdrag: Vd Samhall. Styrelseordförande i Svenska Rymdaktiebolaget samt styrelseledamot i Nobina.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet:
Styrelseledamot Wireless Maingate, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. Vd G4S.

Innehav per 2018-12-28:
Eget och närståendes innehav - 1 500 aktier

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Last ned høyoppløst bilde
Kirsi Komi Ledamot
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.
 
Utbildning: Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet.
 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Metsä Board Oyj och Finnvera Oyj. Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors, i Finlands Röda Korsets Blodtjänst, i Lindström Invest Oy och i Directors' Institute Finland. 
 
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Vice ordförande Patria Oyj. Ordförande Veikkaus Oy. Styrelseledamot i Bittium Oyj, Citycon Oyj och Martela Oyj. Ledande positioner inom Nokia koncernen. 
 
Innehav per 2018-09-28: 
Eget och närståendes innehav - 1 956 aktier
 
Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.
Last ned høyoppløst bilde