Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon
Sören Mellstig, Chairman of the board

Sören Mellstig

Styrelseordförande

Född 1951.
Styrelseordförande sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cellavision, Ellevio och Rkliniken samt är industriell partner och medgrundare till Impilo.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Tidigare vd för Gambro, haft ledande positioner på Akzo Nobel samt varit CFO och vice vd på Incentive. Han har vidare varit styrelseordförande i Trelleborg, Apotek Hjärtat, Aleris, Ferrosan Medical Devices och Textilia.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 50 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Mer om Sören Mellstig Mindre om Sören Mellstig

Karita Bekkemellem

Ledamot

Född 1965. Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning
Studerat vid Forsvarets Høgskole i Norge.

Andra pågående uppdrag
Sedan 2010 administrerande direktör i Legemiddelindustrien, LMI, branschföreningen för Norges läkemedelsindustri.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Tidigare jämställdhets-, barn- och familjeminister och stortingsrepresentant för Arbeiderpartiet i Norge.

Innehav i Humana per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 0 aktier, 10 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer om Karita Bekkemellem Mindre om Karita Bekkemellem

Magdalena Gerger

Ledamot

Född 1964.
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning
MBA och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive ekonomistudier vid McGill University Montreal i Kanada.

Andra pågående uppdrag
Vd och koncernchef för Systembolaget. Styrelseledamot i Investor, Ahlsell, Svensk Handel, Institutet för Näringslivsforskning, Rädda Barnen (lokalföreningen i Stockholm) och vice ordförande i Näringslivsrådet vid Kungl Ingenjörs Vetenskapsakademien.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
2005 till 2009 Senior Vice President på Arla Foods. Tidigare ledande positioner på Futoria AB, Nestle, ICI Paints, Proctor & Gamble och Diageo i Storbritannien.

Innehav per 2019-10-31 
Eget och närståendes innehav - 5 400 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

 

Mer om Magdalena Gerger Mindre om Magdalena Gerger

Kirsi Komi

Ledamot
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.
 
Utbildning: Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet.
 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Metsä Board Oyj och Finnvera Oyj. Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors, i Finlands Röda Korsets Blodtjänst, i Lindström Invest Oy och i Directors' Institute Finland. 
 
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Vice ordförande Patria Oyj. Ordförande Veikkaus Oy. Styrelseledamot i Bittium Oyj, Citycon Oyj och Martela Oyj. Ledande positioner inom Nokia koncernen. 
 
Innehav per 2018-09-28: 
Eget och närståendes innehav - 1 956 aktier
 
Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.
Mer om Kirsi Komi Mindre om Kirsi Komi

Monica Lingegård

Ledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet. 

Andra pågående uppdrag: Vd Samhall. Styrelseordförande i Svenska Rymdaktiebolaget samt styrelseledamot i Nobina.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet:
Styrelseledamot Wireless Maingate, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. Vd G4S.

Innehav per 2018-12-28:
Eget och närståendes innehav - 1 500 aktier

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Mer om Monica Lingegård Mindre om Monica Lingegård

Anders Nyberg

Ledamot

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2020. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning
Studerat ekonomi vid Stockholms universitet samt DIHR (diplomerad från IHR).

Andra pågående uppdrag
Vd för Apotek Hjärtat. Styrelseordförande för Min Doktor.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet
Vice vd i ICA och Axfood.

Innehav i Humana per 2020-12-31
Eget och närståendes innehav - 6 000 aktier, 10 000 syntetiska optioner

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Mer om Anders Nyberg Mindre om Anders Nyberg

Fredrik Strömholm

Ledamot

Född 1965.
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Paris, franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Medgrundare av Impilo och ordförande för dess investeringskommitté, styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Cavidi, Ortic 3D och styrelseordförande i Immedica och Natur & Kultur.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Partner och grundare på Altor Equity Partners i 14 år, samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Mer om Fredrik Strömholm Mindre om Fredrik Strömholm