Sören Mellstig Styrelseordförande

Född 1951.
Styrelseordförande sedan 2019. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Uppsala Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Cellavision, Ellevio och Rkliniken samt är industriell partner och medgrundare till Impilo.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Tidigare vd för Gambro, haft ledande positioner på Akzo Nobel samt varit CFO och vice vd på Incentive. Han har vidare varit styrelseordförande i Trelleborg, Apotek Hjärtat, Aleris, Ferrosan Medical Devices och Textilia.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 50 000 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Last ned høyoppløst bilde
Magdalena Gerger Ledamot

Magdalena GergerLedamot

Född 1964. 
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i ersättningsutskottet. 

Utbildning: MBA och en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive ekonomistudier vid McGill University Montreal i Kanada.

Andra pågående uppdrag: Vd och koncernchef för Systembolaget. Styrelseledamot i Investor, Ahlsell, Svensk Handel, Institutet för Näringslivsforskning, Rädda Barnen (lokalföreningen i Stockholm) och vice ordförande i Näringslivsrådet vid Kungl IngenjörsVetenskapsakademien.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: 2005 till 2009 Senior Vice President på Arla Foods. Tidigare ledande positioner på Futoria AB, Nestle, ICI Paints, Proctor & Gamble och Diageo i Storbritannien.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Last ned høyoppløst bilde
Per Granath Ledamot

ödd 1954. 
Styrelseledamot sedan 2006. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilingenjörsexamen med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kurser i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet. Healthcare Management vid Harvard Business School, Paris.

Andra pågående uppdrag: Grundare och vd Broviken Gruppen AB, styrelseordförande Aktiebolaget Salktennis. Styrelseledamot Capacent Holding (publ), Svefa Holding AB (publ), Northmill Group AB, G & S Fastigheter i Sverige AB.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Vd och koncernchef för Humana 2006-2015. Styrelseordförande Resurs Bemanning AB (publ). Styrelseledamot i Akademiska Hus Aktiebolag och GustaviaDavegårdh Holding Aktiebolag. Vd och koncernchef Intellecta AB (publ), 2003-2006. Vice President Handelsbanken Capital Markets med ansvar för healthcare- och tjänstesektorerna, 2000-2003.

Innehav per 2018-12-28:
Eget och närståendes innehav - 483 aktier
Jur person, Zirkona AB - 1 894 127 aktier

Beroende till Humanas större aktieägare och eller/till Humana och koncernledningen.

Last ned høyoppløst bilde
Lloyd Perry Ledamot

Född 1965. 
Styrelseledamot sedan 2008. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Master of Business Administration vid University of Chicago, Graduate School of Business. Bachelor of Arts i ekonomi och historia vid Northwestern University, Evanston Illinois.

Andra pågående uppdrag: Managing Partner i Argan Capital Advisors LLP. Ordförande i GCE Group AB. Designated Member i Argan Capital Advisors LLP och Argan Holdings LLP. Partner och Designated Member of the Sole Manager i Argan Executive Co-Investment LP och Argan Carry LP. Designated Member of Director i Argan Services Ltd. Partner i Argan CapitalManagement LP. Medlem av Supervisory Board i AAT Holding S.A., DHI Company SAS och Hortex Holding SA.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot i Almazora Holdings Sarl och Edificaciones Arenkonk SL. Medlem av Supervisory Board i Archiwum Marketing Sp Z O.O., Hortex Marketing Services Sp Z O.O och Ortika Polska Sp Z O.O. Tidigare även Principal/Managing Director och Managing Partner i BA Partners/Continental Partners, Inc.

Innehav per 2018-12-28:
0 aktier

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen, men inte till Humanas större aktieägare.

Last ned høyoppløst bilde
Fredrik Strömholm Ledamot

Född 1965.
Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm, inklusive studier vid Ecole des Hautes Etudes Commerciales i Paris, franska, ryska och öststatskunskap vid universiteten i Uppsala och Stockholm.

Andra pågående uppdrag: Medgrundare av Impilo och ordförande för dess investeringskommitté, styrelseledamot i Ferrosan Medical Devices, NutraQ, Cavidi, Ortic 3D och styrelseordförande i Immedica och Natur & Kultur.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Partner och grundare på Altor Equity Partners i 14 år, samt under tio år ansvarig för Corporate Finance i Norden hos Goldman Sachs International och investment manager på Nordic Capital.

Innehav per 2019-05-09: 
Eget och närståendes innehav - 0 aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till en större aktieägare i bolaget.

Last ned høyoppløst bilde
Monica Lingegård Ledamot

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning: Civilekonomexamen, Stockholms Universitet. 

Andra pågående uppdrag: Vd Samhall. Styrelseordförande i Svenska Rymdaktiebolaget samt styrelseledamot i Nobina.

Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet:
Styrelseledamot Wireless Maingate, Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Orio, Svenskt Näringsliv och Almega. Vd G4S.

Innehav per 2018-12-28:
Eget och närståendes innehav - 1 500 aktier

Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.

Last ned høyoppløst bilde
Kirsi Komi Ledamot
Född 1963. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.
 
Utbildning: Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet.
 
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Metsä Board Oyj och Finnvera Oyj. Styrelseordförande i Docrates Cancer Center i Helsingfors, i Finlands Röda Korsets Blodtjänst, i Lindström Invest Oy och i Directors' Institute Finland. 
 
Tidigare uppdrag och arbetslivserfarenhet: Vice ordförande Patria Oyj. Ordförande Veikkaus Oy. Styrelseledamot i Bittium Oyj, Citycon Oyj och Martela Oyj. Ledande positioner inom Nokia koncernen. 
 
Innehav per 2018-09-28: 
Eget och närståendes innehav - 1 956 aktier
 
Oberoende i förhållande till Humana och koncernledningen respektive Humanas större aktieägare.
Last ned høyoppløst bilde