Ledelsen Personlig assistans

Andreas Westlund Affärsområdeschef Assistans +46 19-760 86 78

Regionchef Mitt - vakant


Maria Öhrner Regionchef Nordöst, Assistans

Mikael Johansson Regionchef Sydväst, Assistans

Angelika Strandberg Marknad- och försäljningschef, Assistans

Karin Larsson HR-chef, Assistans +46 19-20 94 58

Jon Kettis Stabschef, Assistans +46 19-25 76 96

Louise Andersson Tillförordnad ekonomichef, Assistans +46 19-25 76 88

Josefin Mikaelsson Chefsjurist 090-820 11 32

Anna Sjöholm Hultblad Assistans +46 19-760 86 95

 

Ledelsen Indvid & familj

Johanna Rastad, Johanna Rastad, Business Area Manager Individual & Family
Johanna Rastad Affärsområdeschef Individ & Familj

Per Schüller, Divisionschef Familjehem och öppenvård, Individ och familj
Per Schüller Divisionschef Familjehem och öppenvård 046-540 66 12


Titti Tedenryd, Divisionschef LSS
Titti Tedenryd Divisionschef Vuxna


Caroline Almgren, Marknadschef, Individ och familj
Caroline Almgren Marknadschef

Anonym profilbild. Porträtt saknas
Damir Bandic Kvalitetschef

 

Ledelsen Omsorg

Anders Broberg Affärsområdeschef Äldreomsorg

Hanna Göthlin Regionchef Äldreboende, Äldreomsorg

Juha Salminen-Samuelsson Ekonomichef, Äldreomsorg

Kirsi Kirpislidis Kvalitetschef, Äldreomsorg