Ledelsen i Sverige

Andreas Westlund Affärsområdeschef Assistans +46 19-760 86 78
Patrik Ahlvin Regionchef Mitt, Assistans +46 19-25 76 90
Maria Öhrner Regionchef Nordöst, Assistans
Mikael Johansson Regionchef Sydväst, Assistans
Angelika Strandberg Marknad- och försäljningschef, Assistans
Karin Larsson HR-chef, Assistans +46 19-20 94 58
Jon Kettis Stabschef, Assistans +46 19-25 76 96
Anna Sjöholm Hultblad Assistans +46 19-760 86 95
Louise Andersson Tillförordnad ekonomichef, Assistans +46 19-25 76 88
Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj/ Tillförordnad divisionschef Barn och unga
Lotta Haak Tillförordnad divisionschef Familjehem och Öppenvård, Individ och familj
Anette Ellis Divisionschef Vuxna, Individ och familj +46 10-458 05 58
Titti Tedenryd Divisionschef LSS, Individ och familj
Noora Jayasekara Tillförordnad ekonomichef, Individ och familj
Nina Marklund HR-chef, Individ och familj
Mikael Nygård Affärsutvecklingschef, Individ och familj
Caroline Almgren Marknadschef, Individ och familj
Damir Bandic Kvalitetschef, Individ och familj
Anders Broberg Affärsområdeschef Äldreomsorg
Hanna Göthlin Regionchef Äldreboende, Äldreomsorg
Juha Salminen-Samuelsson Ekonomichef, Äldreomsorg
Kirsi Kirpislidis Kvalitetschef, Äldreomsorg