Konsernledelsen

Rasmus Nerman VD och Koncernchef
Ulf Bonnevier CFO och Vice VD
Helena Pharmanson Marknads- och kommunikationsdirektör +46 8-599 299 05
Anna Giertz Skablova HR-direktör
Andreas Westlund Affärsområdeschef Assistans +46 19-760 86 78
Anders Broberg Affärsområdeschef Äldreomsorg
Claus Forum Affärsområdeschef Individ och familj/ Tillförordnad divisionschef Barn och unga
Mona Vangsnes Lien Administrerende direktør 481 29 795