Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Om oss

I Sverige er Humana AB en av de største aktørene til å levere tjenester innen barnevern og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). De har også store innovasjonsprosjekter innen eldreomsorgen og bygger sykehjem i egen regi.