Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Om oss

I Danmark tilbyr Humana individ- og familieomsorg.

Humana i Danmark tilbyr høyspesialiserte polikliniske tjenester innen individ- og familieomsorg til kommuner primært i Københavnsregionen. Vi gjennomfører også opplærings- og konsulentvirksomhet innen sosialtjenester.

Humana.dk