Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon
Tilbake til Om Humana

Noen av oss trenger litt mer støtte for å komme igjennom hverdagen. Den støtten skal komme i fra mennesker som har evnen til å le, lytte og trøste. Det er her Humana omsorg og assistanse kommer inn.

Vår målsetting

Humana omsorg og assistanse sin målsetting er å være en foretrukket aktør innen omsorg og assistansetjenester for kunder, brukere og oppdragsgivere som stiller høye krav til kvalitet.

For at vi skal klare å leve opp opp til dette har vi satt fire strategiske målområder:

 • Kvalitativ virksomhet  
  Dette innbærer at Humana omsorg og assistanse skal bidra til en ny og høyere standard i segmentet vi jobber innenfor. 
 • Attraktiv arbeidsgiver
  Vi skal være bransjens mest attraktive arbeidsgiver og bidra til å øke interessen for å jobbe i omsorgsbransjen.
 • Langsiktig og bærekraftig vekst
  Langsiktig og bærekraftig vekst innebærer at Humana omsorg og assistanse skal vokse organisk og gjennom oppkjøp.
 • Samfunnsansvarlig aktør 
  Vi skal være et moderne omsorgsforetak som skal bidra positivt til den nordiske velferden. Humana omsorg og assistanse skal spre kunnskap og kunne påvirke bransjespørsmål. Samtidig være en drivkraft som jobber for mangfold, likestilling og inkludering.