1. Du er her: Webinar om vold og trusler
En halvkroppsbild på en ung tjej med en tatuering

Vi presenterer: Webinarserie om vold og trusler 20. oktober

I høst har Humana innsikt gleden av å invitere til en særdeles viktig webinarserie om vold og trusler.

Webinarserien i tre deler er aktuell for vernepleiere, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, miljøterapeuter, sykepleiere, leger, helsefagarbeidere, ledere og andre som jobber med med mennesker. 

Til å forelese har vi fått med oss Norges fremste fagperson på området; Ole Greger Lillevik. Lillevik er psykiatrisk sykepleier med master i helsefag og arbeider som førstelektor ved UiT – Norges arktiske universitet, campus Narvik og ved RVTS Nord.

Han arbeider med forskning, undervisning og studieledelse ved Universitet i tromsø. Han har de seneste årene også vært ansatt ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Forskningen hans har i stor grad vært rettet mot trusler og vold i klientarbeid og miljøterapeutisk arbeid, og da særlig i barnevernsinstitusjoner. Lillevik er også forfatter og har blant annet skrevet "Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon". Han er også en svært ettertraktet foreleser og vi er stolte av å få lage gode webinarer sammen med ham 

 

Meld deg på nå!