Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Har debatten om private, ideelle eller offentlig i helse- og omsorgsektoren blitt så polarisert og het at vi glemmer behovene til dem som trenger tjenestene?

I dette webinaret deltar Kåre Hagen, professor i NOVA og leder i velferdstjenesteutvalget, og Mona Lien, administrerende direktør i Humana omsorg og assistanse. Underveis i samtalen blir også Karita Bekkemellem med, som er tidligere barne- og likestillingsminister og nå administrerende direktør i LMI. Dette resulterer i en spennende samtale der de diskuterer om debatten om private, ideelle eller offentlig i helse- og omsorgsektoren blitt så polarisert at vi glemmer behovene til dem som trenger tjenestene.