1. Du er her: Hvorfor er verdier så viktig i teori og praksis når vi jobber med sårbare grupper?

Hvorfor er verdier så viktig i møte med sårbare brukergrupper?

Humanas fagsjef Rune Midgård i samtale med filosof Anne Rose Feragen fra Humanistisk Akademi.