1. Du er her: Bærekraftsrapport 2018
En tjej som är på lekplatsen och gungar ett barn

Bærekraftsrapport 2018

Tilbake til samfunnsansvar
Med virksomhet i Norge, Sverige og Finland har Humana omsorg og assistanse en viktig rolle i utviklingen av nordiske omsorgstjenester. For at vi skal kunne kvalitetssikre kvaliteten på tjenestene vi leverer er det nødvendig med en bærekraftig tilnærming i måten vi jobber på. Humana omsorg og assistanse jobber aktivt med spørsmål knyttet til bærekraft på en rekke prioriterte områder, og arbeidet følges opp med regelmessig kontroll.
 
Vårt arbeid for å være en bærekraftig aktør presenteres nærmere her: