""

Vårt bidrag

Hvert år hjelper Humana i Norden over 7000 kunder, brukere og pasienter til et bedre liv. Dette er vår kjernevirksomhet og en av våre viktigste bidrag som en ansvarlig samfunnsaktør.

Bærekraftsmål

Som en stor nordisk aktør ønsker Humana omsorg og assistanse å ta en aktiv rolle i samfunnet og bidra til en bærekraftig velferd. Vi har valgt å fokusere på noen bærekraftsmål som er relevante med tanke på at vi er et selskap som leverer omsorg og assistansetjenester med mennesker i fokus. Våre holdninger og mål blir presentert nærmere i rapporten for bærekraft.

Våre initiativ

Humana omsorg og assistanse er en ansvarlig samfunnsaktør som ønsker å bidra til bedre kvalitet, både i offentlig og privat sektor. Dette gjøre vi ved å kontinuerlig jobbe med kvalitet og utvikling innenfor kjernevirksomhetene våre.

Vi ønsker å drive en evidensbasert virksomhet og kontinuerlig jobbe for å sette en høyere standard for omsorgstjenester i samfunnet. Som arbeidsgiver til mange hundre medarbeidere har vi også ansvar for og muligheten til å bidra til et større mangfold i samfunnet.

Fokus på verdigrunnlag og bærekraft

I Humana omsorg og assistanse har vi årlig en uke der vi fokuserer på verdiordene våre Engasjement, Ansvar og Glede. Vi har også satt av en uke til å ha ekstra fokus på vårt bidrag til en bærekraftig utvikling.

Vi vet at vi er en viktig del av mange menneskers hverdag og har fått et stort ansvar av våre oppdragsgivere. Det er vi stolte over og streber etter å forvalte dette på best mulig måte.

Prisbelønnet likestillingsarbeid

For andre året på rad ble Humana AB i 2018 tildelt Allbrightprisen, som gis til børsens mest likestilte selskap.

For andre året på rad ble Humana AB i 2018 tildelt Allbrightprisen, som gis til børsens mest likestilte selskap. «For oss som er ledere er det enkelt å vise til policyer og si at alle er likestilte hos oss. Men det at våre medarbeidere selv beskriver oss som et selskap som setter likestillingsarbeidet høyt, det betyr mye mer».

Helena Pharmanson, kommunikasjonsdirektør Humana AB