Olika nyanser av rosa

Varslerfunksjon

Fortell oss om alvorlige forsømmelser.
Varslerfunksjonen er kun til for Humana omsorg og assistanse sine ansatte. Funksjonen er ikke til for å rapportere misnøye og klager.

Alvorlige forsømmelser

Med alvorlige forsømmelser mener vi lovbrudd som kan føre til fengselsstraff. Eksempler på dette kan være; bedrageri, underslag, korrupte handlinger som å gi og ta bestikkelser, og miljøkriminalitet.

Mindre alvorlige forsømmelser omfattes også av denne funksjonen. Eksempler på dette er alvorlige brudd på grunnleggende rettigheter, fare for helse og sikkerhet, og skader som følge av arbeidsmiljø. Lovbruddet trenger ikke å ha funnet sted før man tar kontakt. Det er nok at arbeidstaker har en konkret mistanke om at det har skjedd et lovbrudd.

Hvem kan jeg kontakte?

  • Min nærmeste sjef
  • Sjefen til sjefen min
  • HR-avdelingen
  • Varslerfunksjonen

Send en henvendelse

Du kan sende et anonymt brev til:
Ann Eirin Lieng
Kvalitetsdirektør
Kilengaten 1
3117 Tønsberg

Du kan også sende inn varsler via skjemaet under.

Humanas varslerfunksjon
Din henvendelse sendes direkte til kvalitetsdirektør Ann Eirin Lieng og administrerende direktør Mona Lien. Hvis du ønsker å være anonym unngå å fyll ut feltene «navn» og «e-post».