Tre kvinnor syns högt ovanifrån

Om selskapsnavn

Humana omsorg og assistanse er en del av et nordisk konsern, Humana AB.

Humana AB er et skandinavisk konsern med hovedkontor i Stockholm og virksomheter i både Finland, Danmark og Norge.

Human Care Holding AS er et norsk selskap som er en del av Humana AB. Human Care Holding AS har tre datterselskaper:

Human Care AS, Human Care UNG AS, og Human Care BO AS.

For å tydeliggjøre tilhørigheten til morkonsernet, som virksomheten i Norge er en del av, bruker vi Humana omsorg og assistanse som merkevare for våre virksomhetsområder.

Grunnet personvernhensyn er det viktig at en påser at informasjon som skal sendes (både digitalt og pr. post) til de ulike divisjonene blir adressert riktig med både org. nummer, juridisk selskapsnavn og adresse.

Nedenfor er en oversikt over de ulike selskapene og hvilke divisjoner som hører til disse:

Brukerstyrt personlig assistanse - BPA:

Human Care AS

Org nr 997 915 038

Strandveien 30, 1366 Lysaker

Tlf 950 43 000

Barnevern

Human Care UNG AS

Org nr 925 036 226

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

Helse- og omsorgstjenester

Human Care BO AS

Org nr 925 034 657

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

Spesialiserte fosterhjem og hjelpetiltak

Human Care AS

Org nr 997 915 038

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

Vår overordnede forretningsadresse er:

Human Care Holding AS

Org nr 923 166 076

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

Vår postadresse er:

Human Care Holding AS

Kjøita 25
4630 KRISTIANSAND S