A person sitting at a desk

Kvalitetssystem

Kvalitetssystemet Parus (Prosess, Aktivitet, Rutine, Oppfølging, Samarbeid) er bygget opp basert på ISO-standarden.

ISO-standarden er bygd på bakgrunn av forskning om hvilke prinsipper som kjennetegner framgangsrike foretak.

Disse prinsippene er:

  • Kundefokus
  • Lederskap
  • Medarbeidernes engasjement
  • Prosesstilnærming
  • Forbedring
  • Faktabaserte beslutninger
  • Relasjonshåndtering

Parus beskriver våre ledelses- og kjerneprosesser, samt våre støtteprosesser. Hver prosess har ansvarlige prosesseiere, og prosessene måles og overvåkes regelmessig. Prosessene baserer seg på prosessmetodikken «plan, do, check, act".