Olika nyanser av rosa

Er BPA løsningen på alt?

Er brukerstyrt personlig assistanse en superløsning for alle funksjonshemmede? Passer BPA for alle? Er det noen det ikke passer for? Er det bare plussider med BPA? Er BPA-verktøyet det samme i dag som for 10-15 år siden? Hva er de største BPA-utfordringene vi står overfor nå?

Disse og andre BPA-temaer tok vi opp i et webinar som du kan se opptak av her.