Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 11-03-2024

Vil du være med å etablere et helt nytt helse- og omsorgstiltak?

Om stilingen

Kan du bidra i et team der du opplever at innsatsen din er avgjørende for helheten? 

Humana omsorg og assistanse etablerer et nytt helse- og omsorgstiltak i en flott bolig med høy standard, vakkert beliggende på Nord-Jæren. Der skal vi sette sammen et team med solid kompetanse, stort ansvar og mye innflytelse på utformingen av det miljøterapeutiske arbeidet. En selvstendig enhet som samtidig har god tilgang på lederstøtte.  

Botilbudet innebærer målrettet miljøterapeutisk behandling, og det foreligger psykiatri og problematikk. Du har erfaring fra dette feltet og kan håndtere raske endringer som oppstår i samhandling med beboer. God kjennskap til MAP eller annet praktisk verktøy for forebygging av aggresjon er ønskelig. Du vil få støtte og opplæring som en del av etableringen.  

Du vil inngå i et team som går i medleverturnus som sikrer døgnkontinuerlig to til en-omsorg. En fullt bemannet turnus teller ni personer, og vi ser derfor etter miljøterapeuter, miljøpersonell, og nattevakter.  

Felles for alle stillingene er at vi trenger fagutdannede personer og/eller personer med erfaring fra arbeid med psykiatri og adferdsproblematikk.  


Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • Du får være med å prege et tiltak helt fra start 
 • Du vil jobbe i et fast team som jevnlig evaluerer og justerer behandlingen 
 • Du vil ha nærhet til avdelingsleder for å drøfte faglige spørsmål 
 • Du vil jobbe medleverturnus med syv døgn fri mellom hver arbeidsperiode på vekselsvis tre og fire døgn 
 • Du vil følges tett opp av fagleder som sammen med dere strukturerer og setter sammen et godt miljøterapeutisk opplegg for tiltaket 
 • Du vil jobbe i et flott bolighus med høy standard og fin beliggenhet 


Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Du har helse- og sosialfaglig utdanning – enten på bachelor-nivå, eller som helsefagarbeider. Personer med erfaring og kompetanse på fagfeltet kan også søke  
 • Du har erfaring fra arbeid innen psykisk helse og adferdsproblematikk 
 • Du har forståelse for at din innsats har direkte betydning for om laget lykkes  
 • Du er en stødig voksen med et bevisst forhold til verdier og etikk 
 • Du forstår hvor viktig handlingsplaner og vedtak er for å sikre kvaliteten for brukeren og samhandling i teamet 
 • Du er raus med kollegaer og verdsetter å støtte oppunder den innsatsen teamet legger ned 


Hva får du hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester? 

 • Du blir en del av et lag som løser et stort samfunnsoppdrag 
 • Du vil lære hvordan ditt bidrag har direkte innvirkning på kvaliteten i tjenestene vi leverer  
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt 
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon 
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold 
 • Du får ta del i et omfattende fordelsprogram 
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og egen, intern HR-avdeling 
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb 
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen 


For mer informasjon om stillingene kan du kontakte avdelingsleder Veronica Thorsen på telefon 411 82 006 eller avdelingsleder Noel Smith på telefon 474 19 690. 

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg! 


Dette er Humana omsorg og assistanse: 

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Mer enn 16 000 engasjerte medarbeidere utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker i Sverige, Norge, Danmark og Finland og arbeider etter visjonen, alle har rett til et godt liv.

Kontaktperson

Veronica Thorsen Praksiskandidat