1. Du er her: Vil du være en av assistentene i mitt team?

Vil du være en av assistentene i mitt team?

Sted: Asker
Yrkesrolle: Personlig assistent (BPA)
Publisert: 05-08-2019
Søknadsfrist: 05-09-2019
Arbeidstid: Døgnturnus
Ansettelsesform: Fast ansettelse

Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. For mer informasjon om Humana, se www.humananorge.no

Jeg er en ung kvinne som søker personlige assistenter i tilkallingsstillinger og i faste stillinger opp mot 70% med mulighet for ekstra timer. Jeg ønsker at du viser fleksibilitet for å kunne jobbe dagtid og sene kveldstimer samt faste helgestillinger i en turnusordning. Det vil også være en mulighet for å jobbe sene natt-timer. Pga arbeidets art søkes det etter kvinnelige assistenter. Jeg har behov for assistanse til alt fra forflytning, påkledning, husarbeid, matlaging og små aktiviteter som bidrar til en bedre dag. Og ikke minst, daglige tiltak med fokus på å bedre mitt funksjonsnivå. Det er viktig at du er fysisk robust slik at du kan bidra med trygg assistanse i forflytningssituasjoner. Det er viktig for meg å ha svært rolige omgivelser, og du må derfor ha evne til å skape ro omkring deg. Det er viktig at du har evnen til å se hva som trenger å gjøres til enhver tid i hjemmet, og at du er oppriktig interessert i å sette deg inn i hva det innebærer å assistere meg i mitt assistansebehov. At du er trygg og omsorgsfull setter jeg som en betingelse. Det er også viktig at du er på tilbudssiden for å hjelpe meg i min hverdag.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Mitt assistansebehov er både på dag, kveld og natt. Det er fint om du har førerkort, men ingen betingelse.

Det er kun 5 minutter å gå til toget fra der jeg bor.

Jeg håper du vil bli en del av mitt team med supre assistenter. Ser frem til å høre fra seg.

Søknadene behandles fortløpende.

 

Arbeidssted: Asker

Type stilling: fast stilling, turnus, heltid/deltid

Antall stillinger er flere

 

Arbeidstid/varighet: Deltid / Døgnturnus
Søk stillingen senest 05-09-2019
Søk her

Kontaktperson