1. Du er her: Vil du være en av assistentene i mitt team?

Vil du være en av assistentene i mitt team?

Sted: Asker
Yrkesrolle: BPA
Publisert: 11-08-2020
Søknadsfrist: 04-09-2020
Arbeidstid: Hele døgnet

Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. Se www.humananorge.no for mer informasjon om Humana.

Vil du være en av assistentene i mitt team?

Jeg er en ung kvinne som søker personlige assistenter i tilkallingsstillinger og i faste stillinger. Jeg ønsker at du viser fleksibilitet for å kunne jobbe dagtid og sene kveldstimer samt faste helge stillinger i en turnusordning. Det vil også være en mulighet for å jobbe sene natt-timer. Vi ønsker både kvinner og menn velkomne til å søke.  Jeg har behov for assistanse til alt fra forflytning, påkledning, husarbeid, matlaging og små aktiviteter som bidrar til en bedre dag. Og ikke minst, daglige tiltak med fokus på å bedre mitt funksjonsnivå. Det er viktig at du er fysisk robust slik at du kan bidra med trygg assistanse i forflytningssituasjoner. Det er viktig for meg å ha svært rolige omgivelser, og du må derfor ha evne til å skape ro omkring deg. Det er viktig at du har evnen til å se hva som trenger å gjøres til enhver tid i hjemmet, og at du er oppriktig interessert i å sette deg inn i hva det innebærer å assistere meg i mitt assistansebehov. At du er trygg og omsorgsfull setter jeg som en betingelse. Det er også viktig at du er på tilbudssiden for å hjelpe meg i min hverdag.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Mitt assistansebehov er både på dag, kveld og natt. Det er fint om du har førerkort, men ingen betingelse.

Det er kun 5 minutter å gå til toget fra der jeg bor.

Jeg håper du vil bli en del av mitt team med supre assistenter. Ser frem til å høre fra seg.

Søknadene behandles fortløpende.

 

Arbeidssted: Asker

Type stilling: fast stilling, turnus, heltid/deltid

Antall stillinger er flere

Arbeidstid/varighet: / Hele døgnet
Søk stillingen senest 04-09-2020
Søk her