Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Vil du skaffe deg erfaring på ulike områder innen barnevern?

Sted: Trondheim
Yrkesrolle: Miljøterapeut
Publisert: 23-02-2023
Søknadsfrist: 05-04-2023
Arbeidstid: Alle

Har du lyst på varierende arbeidsoppgaver i Humanas ulike barnevernsavdelinger i Trondheim?

Som tilkallingsvikar hos oss får du stor variasjon i arbeidshverdagen. Du møter brukere med helt ulike utfordringer i de forskjellige avdelingene, og du får stor variasjon i vakttyper.

Felles for alle avdelingene er at de holder høyt faglig nivå, tilbyr god opplæring og har ledere som er tett på. Dette er viktige årsaker til at du vil oppleve et meget godt arbeidsmiljø hos oss.

Barna og ungdommene som bor hos oss trenger trygge voksne rundt seg som kan hjelpe dem å utvikle nye ferdigheter og mestringsstrategier. Du vil bidra til at de får et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet.

Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Du vil skaffe deg kompetanse på ulike områder innen barnevern
 • Du vil ha en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse og vet å bruke den for å skape resultater   
 • Du vil ha vekslende vaktordninger
 • Du vil ha variasjon i arbeidsoppgavene
 • Du vil ha korte beslutningsveier

Hva skal til for å lykkes hos oss?

 • Du er vernepleier, barnevernspedagog, sosionom eller har en sosialfaglig bachelorgrad
 • Du er faglig sterk, men alltid på jakt etter å utvikle deg
 • Du er trygg på deg selv og åpen i møte med beboere, kolleger og pårørende
 • Du liker å lykkes sammen med andre
 • Du tåler andres smerteuttrykk og vet at endring tar tid
 • Du har gode evner for relasjonsbygging 
 • Du kan stå i vanskelige situasjoner og hjelper til med følelsesregulering
 • Du er strukturert å klarer å uttrykke deg faglig både verbalt og skriftlig.
 • Du tar ansvar for at ting blir gjort

Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av barnevernstjenester?

 • Humana omsorg og assistanse har levert barnevernstjenester tilpasset det offentliges ønsker og behov i mange år 
 • Oppdragsgiveren vår fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer tjenester av høy kvalitet
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold
 • Vi har forsikringsordninger som dekker deg mens du er på jobb
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg!

Lurer du på noe om stillingen, er du hjertelig velkommen til å ringe avdelingsleder Nina Vevang på telefon 903 64 915.

Om Humana omsorg og assistanse:
Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt liv.

Arbeidstid/varighet: / Alle
Søk stillingen senest 05-04-2023
Søk her

Kontaktperson

Eivind Kjønsvik Institusjonsleder 99700798