Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 11-09-2023

Vil du lede et av landets mest kompetente miljøer på skadelig seksuell adferd?

Om tjenesten

Tør du å utfordre status? 

I Humana omsorg og assistanse i Trondheim har vi et av landets mest kompetente miljøer på grenseoverskridende seksuell adferd (SSA) hos unge i institusjon. Du som blir vår nye sjef, får det overordnede ansvaret for å styrke den kompetansen og ta oss videre.  

Vi tror du har kjennskap til standardisert forløp og behandling på dette feltet. Du har erfaring fra barnevernsinstitusjon og miljøterapi og har, med fordel, kjennskap til traumebevisst omsorg og dialektisk og/eller kognitiv adferdsterapi. Du har stor arbeidskapasitet og trives i en operativ rolle i et miljø der man er flinke til å samarbeide på tvers av fagområdene.  

Du har allerede fått gode tilbakemeldinger som leder og bruker selvinnsikt og åpen kommunikasjon til å bygge gode relasjoner med kollegene dine. Egenskaper du får bruk for når du leder høyt kompetente fagfolk ved å trygge forutsetningene deres, men også å utfordre status. 

Du vil inngå i ledergruppa til institusjonslederen for regionen. Vi er åtte ledere som møtes hver onsdag og gir hverandre backing, inspirasjon og faglig påfyll og gjør viktige avklaringer med henne. 

Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • Du brenner for endringsarbeid hos barn og unge 
 • Du verdsetter en egen fag- og behandlingsansvarlig på avdelingen 
 • Du vil ha tett oppfølging fra lederkollegiet og institusjonslederen    
 • Du vil ha korte beslutningsveier 
 • Du vil ha arbeidstid på dagtid 

Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Du har en bachelorgrad som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier  
 • Du er god til å gjøre andre gode 
 • Du liker å bli faglig utfordret 
 • Du er trygg på deg selv og åpen i møte med beboere, kolleger og pårørende 
 • Du er god til å utrykke deg faglig både skriftlig og muntlig 
 • Du har førerkort klasse B og disponerer egen bil 

Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester? 

 • Humana har levert barnevernstiltak etter det offentliges ønsker og behov i mange år 
 • Oppdragsgiveren vår fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer tjenester av høy kvalitet 
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt 
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon 
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold 
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og vår egen, interne HR-avdeling 
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb 
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen 

 

Har du spørsmål om stillingene, kan du kontakte avdelingsleder Åse Kolstad på telefon 958 50 304. 

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg! 

Om arbeidsgiver: 

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt

Kontaktperson