Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 10-06-2024

Vil du jobbe ved vår barnevernsbolig i Kristiansand?

Om stilingen

Er du en trygg voksen som står støtt når barn og unge benytter uhensiktsmessige mestringsstrategier? 

Da vil vi gjerne ha deg på laget til Humana omsorg og assistanse i Sør. 

Din oppgave blir å gi traumebevisst omsorg og miljøterapeutisk behandling til unge som av ulike grunner opplever en vanskelig fase i livet. 

De kan blant annet ha vært utsatt for omsorgssvikt og traumer som kan ha påvirket utviklingen deres og resultert i lite heldige mestringsstrategier. Ofte krevende uttrykksformer hvor trusler, utageringer, rømminger, og iblant kriminalitet, er en del av den unges utfordringer.  

Du må evne å se de unges behov, hva som ligger bak følelsesuttrykkene og håndtere dem på en god måte. Hvis du brenner for å utgjøre en forskjell, og er opptatt av at unge skal ha like muligheter til tross for ulike utgangspunkt i livet, er dette jobben for deg.

Du er empatisk og omsorgsfull og jobber like godt alene som i team. Ingen dager er like hos oss, og vi utfører miljøterapeutiske oppgaver samtidig som vi opptrer som trygge voksne og skaper et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet.

Arbeidstiden er såkalt medleverturnus der man bor på avdelingen i tre eller fire døgn og har fri i syv døgn mellom hver arbeidsperiode. 


Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • Du ønsker å gjøre en forskjell for den ene
 • Du vil ha balanse mellom jobb og privatliv 
 • Du vil ha en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse 
 • Du er ute etter faglig utvikling 
 • Du vil ha korte beslutningsveier 
 • Du vil jobbe i en attraktiv turnus med lange friperioder 


Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Du er barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier med minimum bachelorgrad
 • Du har jobbet på barnevernsavdeling tidligere 
 • Du er trygg på deg selv og god til å bygge relasjoner med beboere, kolleger og pårørende
 • Du tåler å stå i utfordrende situasjoner og er en trygg voksen i møte med ungdom. 
 • Du tåler å jobbe tett i team over tid.  


Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av barnevernstjenester?

 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold
 • Du får tilgang til et omfattende fordelsprogram
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og intern HR-avdeling
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen


Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg!

Lurer du på noe om stillingen, er du hjertelig velkommen til å ringe institusjonsleder Morten Remman på telefon 958 16 410 eller avdelingsleder Sandra Salmonsen på telefon 901 18 849.


Om arbeidsgiver:

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt liv.

 

Kontaktperson

Morten Remman Institusjonsleder