Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 18-03-2024

Vil du jobbe med unge som har fått en vanskelig start på livet?

Om stilingen

Vil du hjelpe barn og unge å utvikle nye ferdigheter og livsmestringsstrategier?

Humana omsorg og assistanse har flere barnevernsavdelinger i Harstad, disse trenger nå miljøterapeuter med hjerte og hode på rett plass. Vi ser etter deg som er en god lagspiller, og som verdsetter å være i team som gjensidig beriker hverandre i arbeidet med ungdommene. Vi ser også etter deg som vil være nattevakt.

Du skal gi traumesensitiv omsorg og miljøterapeutisk behandling til unge som har fått en vanskelig start på livet. De har ofte vært utsatt for omsorgssvikt og traumer som har påvirket deres utvikling og gitt dem uhensiktsmessige mestringsstrategier. Krevende uttrykksformer hvor trusler, utageringer, rømminger, og iblant kriminalitet, er en del av den unges utfordringsbilde. Traumebevisst omsorg ligger til grunn for vårt miljøterapeutiske arbeid, og du må ønske å bidra til at barn og unge som bor hos oss, får et hjem preget av ro, forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet. For å få til dette endringsarbeidet trenger vi voksne, varme og godt kvalifisert miljøpersonell som kan romme disse ungdommene.

Arbeidstiden er såkalt medleverturnus der man bor på avdelingen i tre eller fire døgn og har fri i syv døgn mellom hver arbeidsperiode.


Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Fordi du vil jobbe i et fast team som lærer hverandre å kjenne over tid og utnytter hverandres styrker til å gi behandling av høy kvalitet
 • Fordi du ønsker deg en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse og tilrettelegger slik at du kan bruke den til beboerens beste  
 • Fordi du trives med korte beslutningsveier


Hva skal til for å lykkes hos oss?

 • Du er vernepleier, barnevernspedagog eller sosionom med minimum bachelorgrad. Andre nærliggende bachelorgrader kan også vurderes
 • For nattevakt stillingene oppfordrer vi studenter som studerer relevant bachelor å søke
 • Du har gjerne erfaring fra institusjon eller annen relevant erfaring
 • Du er faglig sterk, men alltid på jakt etter å bli bedre
 • Du har gjerne en interesse eller hobby som kan inspirere ungdommene
 • Du er trygg på deg selv og åpen i møte med beboere og kolleger
 • Du liker å lykkes sammen med andre
 • Grunnet teamssammensetning oppfordres menn til å søke


Hvorfor skal du jobbe hos en privat leverandør av helse- og omsorgstjenester?

 • Humana omsorg og assistanse har levert barnevernstjenester tilpasset det offentliges ønsker og behov i mange år
 • Oppdragsgiveren vår fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer gode tjenester
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold
 • Vi har gjennomarbeide HMS-rutiner og egen, intern HR-avdeling
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen

 

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne ha deg på laget vårt! 


Har du andre spørsmål, kan du ta kontakt med avdelingsleder Andreas Nikolaisen på telefon 994 43 560.


Om arbeidsgiver:

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen “Alle har rett til et godt liv”.

Kontaktperson