Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 18-09-2023

Vil du jobbe i en organisasjon som heier på nytenking?

Om tjenesten

Ønsker du å bli en del av en organisasjon der vi heier på nytenking og strekker oss langt for å være best på fag og utvikling? 

Humana omsorg og assistanse leverer helse- og omsorgstjenester der folk bor, og vi vokser fordi kommunene verdsetter kvaliteten i tjenestene vi leverer. Kan du bidra til at vi oppretteholder denne kvaliteten, vil vi gjerne ha deg på laget vårt på Tangen, som er en avdeling for UDI-tiltak og særpleie. 

Dette er faste stillinger som enten miljøterapeut eller miljøarbeider. Stillingene inngår i medleverturnus der man enten jobber syv døgn og har fri 14 døgn, eller har friperiode på sju døgn etter arbeidsperioder på vekselsvis tre og fire døgn.  

I de døgnbemannede avdelingene bor det voksne over 18 år med sammensatte utfordringer knyttet til somatisk og/eller psykisk helse. Vi har også beboere med psykisk utviklingshemming. 

Vi driver målrettet miljøarbeid og pleie med hovedvekt på den enkeltes evner og ressurser og jobber særlig med hverdagsmestring så beboerne skal kunne ha et meningsfylt liv. Som miljøterapeut hos oss får du en sentral rolle i å sikre faglig gode tjenester for tjenestemottakerne våre. De fleste stillingene innbefatter pleie.  

Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • Du setter pris på et godt arbeidsmiljø der man trives sammen og skaper resultater som et lag 
 • Du vil ha faglig utvikling og støtte  
 • Du vil ha en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse og vet å bruke den for å skape resultater    
 • Du vil ha korte beslutningsveier 
 • Du vil jobbe i en attraktiv turnus med lange friperioder 

 

Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Du som søker stilling som miljøterapeut, har bachelor-utdanning innenfor helse og sosialfag 
 • Du som søker stilling som miljøarbeider, er utdannet helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider  
 • Du kommuniserer godt og er god til å se løsninger 
 • Du bidrar til det gode arbeidsmiljøet gjennom din sosiale kompetanse og ditt gode humør 
 • Du bygger gode relasjoner i møte med kolleger, beboere og pårørende  


Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester? 

 • Humana har levert helse- og omsorgstjenester tilpasset det offentliges ønsker og behov i mange år  
 • Oppdragsgiverne våre fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer tjenester av høy kvalitet 
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt 
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon 
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold 
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og vår egen HR-avdeling 
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb 
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen 


For mer informasjon kan du kontakte avdelingsleder Trine Rydningen på telefon 412 45 606 eller avdelingsleder Tone Andersen på telefon 907 92 294.

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg! 

 

Dette er Humana omsorg og assistanse: 

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Mer enn 16 000 engasjerte medarbeidere utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker i Sverige, Norge, Danmark og Finland og arbeider etter visjonen, alle har rett til et godt liv.

Kontaktperson