Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 28-11-2023

Vil du ha en lederstilling med stor selvstendighet og fleksibilitet?

Om tjenesten

Er du en faglig sterk, moden leder som liker å klare deg selv? 

I Humana omsorg og assistanse heier vi på nytenking og strekker oss langt for hele tiden å være best på fag og utvikling. I region sør ser vi nå etter en avdelingsleder som deler dette engasjementet og som trives i en selvstendig rolle. 

Du skal lede et tiltak med tre ulike, døgnbemannede lokasjoner der det bor mennesker med sammensatte utfordringer knyttet til psykisk helse og adferdsproblematikk. Vi har også beboere med psykisk utviklingshemming.  

Dette er en spesielt selvstendig stilling, så du har noen års erfaring innen helse- og omsorgsledelse. Fagbakgrunnen din er fortrinnsvis vernepleier, sykepleier eller sosionom, og har du tilleggsutdanning innen ledelse, er du ekstra interessant. Du bør også ha erfaring med kapittel 9. 

Tiltakene du skal lede er lokalisert på ulike steder, slik at du får noe reisevei når du skal ut på de ulike lokasjonene. Ellers har du stor frihet rundt arbeidstid og -sted. Du får selvsagt en plass i vårt felles kontor i Kristiansand, og du kan supplere med hjemmekontor for å sikre en god balanse mellom arbeid og privatliv. 

Du skal samarbeide tett med en annen, erfaren leder og du vil inngå i temaet til regionlederen vår og få oppfølging og lederstøtte på ledermøter to ganger i måneden samt 1:1 oppfølging ukentlig.  


Hva skal til for å lykkes hos oss?  

 • Du har erfaring fra helse- og omsorgsledelse 
 • Du har helse og sosialfaglig utdanning på universitets- eller høgskolenivå, gjerne med tilleggsutdannelse innen ledelse 
 • Du har gode kunnskaper om Helse og omsorgstjenesteloven
 • Du er en nærværende leder som gir medarbeiderne dine tillit, oppfølging og faglig veiledning  
 • Du har en grunnleggende forståelse for at kvaliteten i tjenestene vi leverer er fundamentet for beboernes livskvalitet og tilliten fra oppdragsgiverne våre 


Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester? 

 • Humana omsorg og assistanse har levert helse- og omsorgstjenester tilpasset det offentliges ønsker og behov i mange år  
 • Oppdragsgiverne fortsetter å bruke oss fordi de erfarer at vi leverer tjenester av høy kvalitet 
 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt 
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon 
 • Du får ordnede arbeids-, lønns- og pensjonsforhold 
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og vår egen HR-avdeling 
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb 
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen 

 

For mer informasjon om stillingene kan du kontakte avdelingsleder Vegard Mathisen på telefon 977 46 314. 

Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg! 

 

Dette er Humana omsorg og assistanse: 

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Mer enn 16 000 engasjerte medarbeidere utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker i Sverige, Norge, Danmark og Finland og arbeider etter visjonen, alle har rett til et godt liv.

Kontaktperson

Vegard S Mathisen Avdelingsleder