Hem

Kontaktinformasjon

Kontakt oss

Mer kontaktinformasjon

Publisert: 27-05-2024

Vil du ha en helse- og omsorgsstilling som passer livssituasjonen din?

Om stilingen

Vil du være en del av en organisasjon der vi heier på nytenking og strekker oss langt for hele tiden å være best på fag og utvikling? 

Humana omsorg og assistanse vokser fordi kommunene verdsetter kvaliteten i tjenestene vi leverer. Kan du bidra til at vi opprettholder denne kvaliteten, vil vi gjerne ha deg på laget ved en av våre avdelinger i Østfold. Vi trenger miljøarbeidere i medleverturnus, nattevakter og tilkallingsvikarer. 

Denne døgnbemannede avdelingen er hjemmet til et menneske med sammensatte utfordringer knyttet til psykisk helse og utfordrende atferd, så du må ha erfaring med dette.

Du skal bidra med målrettet miljøarbeid ut fra beboerens evner og ressurser og vil særlig jobbe med hverdagsmestring så hen skal kunne ha et meningsfylt liv. Fysisk aktivitet og gode opplevelser for brukeren blir viktige premisser for arbeidsdagen din, og din evne til å bygge relasjoner er avgjørende i møte med beboer, kolleger og pårørende.  

Medleverturnusen er attraktiv ettersom den innebærer lange friperioder på syv døgn mellom hver arbeidsperiode på vekselvis tre og fire døgn.

Hvorfor skal du jobbe hos oss? 

 • Du vil ha en aktiv arbeidshverdag med mye fysisk aktivitet
 • Du ser etter en jobb der du kan bruke erfaringen din
 • Du vil ha en nærværende leder som anerkjenner din fagkompetanse og vet å bruke den for å skape resultater   
 • Du vil ha korte beslutningsveier  
 • Du ønsker en arbeidstidsordning som passer livssituasjonen din 

Hva skal til for å lykkes hos oss? 

 • Du har erfaring fra arbeid med psykisk helse
 • Du er god til å sette beboerens behov i sentrum 
 • Du er trygg på deg selv og åpen i møte med beboer, kolleger og pårørende 
 • Du liker å lykkes sammen med andre 

Hvorfor skal du jobbe hos en privat tilbyder av helse- og omsorgstjenester?

 • Vi verdsetter nytenking og vil ha våre ansatte til å påvirke både faglig og sosialt
 • Det er trygt å være ansatt i en stor organisasjon
 • Vi har tarifflønn og et medlevertillegg som er blant de beste i sektoren
 • Du får tilgang til et omfattende fordelsprogram
 • Vi har gjennomarbeidede HMS-rutiner og intern HR-avdeling
 • Du kan ta videreutdanning i kombinasjon med jobb
 • Du har karrieremuligheter internt i organisasjonen


Vi tror på glede, engasjement og ansvar, og hvis du deler våre verdier, vil vi gjerne høre fra deg!

Lurer du på noe om stillingen, er du hjertelig velkommen til å ringe avdelingsleder Marita Wehus på telefon 482 54 223.


Om arbeidsgiver:

Humana omsorg og assistanse utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland, som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen, Alle har rett til et godt liv.

 

Kontaktperson