Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Vi trenger ledere med et helhjertet engasjement til våre barneverninstitusjoner i Sandnes

Sted: Sandnes
Yrkesrolle: Avdelingsleder
Publisert: 11-08-2022
Søknadsfrist: 26-08-2022
Arbeidstid: Dag

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.

Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Søker du nye utfordringer? Trives du med høyt tempo, mye humor og travle dager? Er du opptatt av faglig utvikling og målrettet arbeid i tillegg til at du er en god menneskemøter? Da vil vi ha deg med i vårt lederteam! 

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre ungdommer økt livskvalitet og en god hverdag. Vi skaper forutsetninger for at ungdommene kan virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv, er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana omsorg og assistanse.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede. Vi kombinerer den nære relasjonen til beboerne våre med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Har du mye energi og deler verdiene våre? Vil du bidra som avdelingsleder til utviklingen av virksomheten vår og daglig bidra til å gi andre mennesker et godt liv? Velkommen til Humana omsorg og assistanse.

Om stillingen

I Humana omsorg og assistanse i Sandnes har vi nå to ledige 100% faste stillinger som avdelingsleder på barneverninstitusjon. Vi gir bo og behandlingstilbud til barn og unge som trenger traumesensitiv omsorg og miljøterapeutisk behandling. Dette er barn og unge som har fått en vanskelig start på livet, som har vært utsatt for omsorgssvikt og traumer, og/eller har utfordringer innenfor atferdsproblematikk og/ eller kriminalitet. Traumebevisst omsorg ligger til grunn for vårt miljøterapeutiske arbeid. Vi søker etter deg som vil være med å dekke våre barn og unges behov for et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet.

Du må ha interesse og hjerte for målgruppen og ha tro på at det er mulig for ungdommene på sikt å kunne klare å bryte negative mønstre.  

Vi legger stor vekt på dine personlige egenskaper, at du har relevant utdanning og arbeidserfaring. I rollen som avdelingsleder har du en strategisk og operativ rolle der du leder og forvalter institusjonsdriften. Du sørger også for at avdelingslederfunksjonen fungerer i tråd med Humanas verdigrunnlag og strategi.

Arbeidstiden er på dagtid, men det må påregnes noe arbeid etter ordinær arbeidstid i perioder. I tillegg blir du en del av rullerende bakvaktordning.

Ditt ansvarsområde og dine arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner er godt utarbeidet og følges opp 
 • Dokumentasjon og rapportering 
 • Rekruttering
 • Personalansvar, veiledning, HMS, opplæring og avviksoppfølging
 • Skrive tilbud og kontakt med samarbeidspartnere
 • Økonomi- og budsjettarbeid

Hvem er du?

 • Du har helse- og sosialfaglig utdannelse på bachelornivå
  Tilleggsutdannelse i ledelse er en fordel
 • Du har gode kunnskaper om Lov om barnevernstjenester
 • Du har ledererfaring
 • Du har stor arbeidskapasitet og trives i en operativ rolle i et hektisk miljø, der samspill, tverrfaglighet og samarbeid på tvers av avdelingene vektlegges
 • Du har forretningsforståelse og et tydelig kunde- og oppdragsgiverfokus
 • Du leder med god selvinnsikt, åpen kommunikasjon og ved å bygge gode relasjoner
 • Du brenner for mangfold og skaper et inkluderende miljø
 • Som person er du engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. Du er lydhør og tillitvekkende
 • Du utfordrer status quo, og trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø
 • Du har gode norsk kunnskaper

Som avdelingsleder vil du være en del av lederteamet til institusjonsleder i regionen og du rapporterer direkte til denne.

Vi tilbyr:

For den rette kandidaten kan dette være både en utviklende, utfordrende og spennende jobb hos en arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag. Humanas mål er å levere høy kvalitet til kunder og klienter, og vår omsorg gis av dyktige og dedikerte ansatte. Vi har det hyggelig, men travelt på jobb, og du blir en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner. Vi tilbyr opplæring og god oppfølging i tillegg til muligheter for personlig og faglig utvikling.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige, vi har 16 000 dyktige medarbeidere i Sverige, Finland og Norge.

Vi tror på det å gi medarbeiderne våre ansvar, og på det å ha tydelige ledere som inspirerer, støtter og veileder. Vi bygger varige relasjoner med våre beboere, samfunnspartnere og med hverandre. Vi hjelper medarbeiderne våre til å utvikle sin kompetanse og vi bygger interne karrieremuligheter.

For mer informasjon kan du kontakte Institusjonsleder Kirsten Sunde Haga på telefon: +47 470 11 891

Søknadsfrist 26.08.2022. Søknadene blir behandlet fortløpende.

 

Arbeidstid/varighet: / Dag
Søk stillingen senest 26-08-2022
Søk her

Kontaktperson

Kirsten Sunde Haga Institusjonsleder +47 470 11 891