Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Vi trenger flere tilkallingsvikarer i medlever-turnus og våkne nattevakter til våre barnevernsavdelinger!

Sted: Tønsberg
Yrkesrolle: Barnevern
Publisert: 13-07-2022
Søknadsfrist: 23-08-2022
Arbeidstid: Alle

Har du utdanning med relevant bachelor, og ønsker en meningsfull jobb?

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak. Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen. Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana omsorg og assistanse.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter menneskers behov og oppdragivernes ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre beboere økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for våre beboere til å virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv, er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Er du trygg i deg selv, har pågangsmot, og deler verdiene våre?

Vil du bidra som miljøterapeut til utviklingen av virksomheten vår?

Vi åpner nye avdelinger, og har i den anledning behov for flere tilkallingsvikarer, både i medlever-turnus (3-7-4-7) og våkne nattevakter til våre barneverninstitusjoner i området Oslo, Tønsberg og Skien.

Vi gir bo og behandlingstilbud til barn og unge som trenger traumesensitiv omsorg og miljøterapeutisk behandling. Dette er barn og unge som har fått en vanskelig start på livet, som har vært utsatt for omsorgssvikt og traumer, og/ eller har utfordringer innenfor atferdsproblematikk, rus- og/ eller kriminalitet. Traumebevisst omsorg ligger til grunn for vårt miljøterapeutiske arbeid.

Du vil være en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus og du arbeider tett med de øvrige miljøpersonalet i avdelingen. Du sørger for at din rolle som tilkallingsvikar fungerer i tråd med Humana sitt verdigrunnlag og strategi.

Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

- Målrettet arbeid og samhandling med ungdom

- Dokumentasjonsarbeid

- Tilsyn med ungdom

- Bidra til at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner følges opp

- Bidra til at ungdommens dagtilbud følges opp, herunder vekking og eventuelle arbeidsmål

- Sikre brukermedvirkning

- Sikre, og utøve daglig omsorg for ungdommen

- Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner

Dette trenger vi:

Vi søker primært etter deg som har godkjent bachelorutdannelse innen barnevernspedagogikk, vernepleie, eller sosialt arbeid. Eventuelle søkere med annen relevant bachelor utdanning, samt tredje-års studenter som fullfører relevant bachelorgrad våren 2023, vil bli vurdert. Annen relevant utdanning kan være lærerutdanning, barnehagelærer, sykepleier eller bachelor i psykologi o.l.

Det vil være en fordel med erfaring fra institusjonsarbeid, samt kjennskap til Lov om Barneverntjenester og fagretningene Traumebevisst omsorg og målrettet miljøterapi. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning.

Som en trygg voksenperson og tydelig rollemodell for ungdommen er du tilstedeværende og sensitiv. Du må kunne mestre balansen mellom å være inkluderende og grensesettende, samtidig som du evner å bygge gode relasjoner og ivaretar ungdommenes behov. Du gjennomfører oppgaver og jobber målbevisst, alltid med ungdommens beste i fokus.

Vi tilbyr:

Den rette kandidaten får en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et hyggelig, men travelt arbeidsmiljø. I tillegg blir du en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige, vi har 16 000 dyktige medarbeidere i Norden, herav 2000 i Norge.

Vi er et fellesskap av helter som aldri gir opp. Hvert fremskritt for våre brukere er et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige, men er alltid på vei til å bli bedre.

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben som tilkallingsvikar? Da ser vi frem til å motta din søknad snarest mulig og senest 23. august. Søknader behandles fortløpende.

Vi gjør oppmerksom på at førerkort klasse B er en forutsetning for ansettelse, samt at det kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. før ansettelse. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

For mer informasjon kan du kontakte avdelingsledere Julie Larsen, Tlf.: 48104771, eller Camilla Trevland, tlf.: 95108607

 

Arbeidstid/varighet: / Alle
Søk stillingen senest 23-08-2022
Søk her

Kontaktperson

Julie Larsen Avdelingsleder 48104771