Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Vi søker engasjerte og stødige miljøterapeuter til jobb i medlever-turnus i Harstad

Sted: Harstad
Yrkesrolle: Miljøterapeut
Publisert: 15-07-2022
Søknadsfrist: 25-08-2022
Arbeidstid: Hele døgnet

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak. Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen. Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana omsorg og assistanse.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter menneskers behov og oppdragivernes ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre beboere økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for våre beboere til å virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv, er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Er du trygg i deg selv, har pågangsmot, og deler verdiene våre?

Vil du bidra som miljøterapeut til utviklingen av virksomheten vår?

Vi søker etter flere trygge og engasjerte miljøterapeuter til våre barneverninstitusjoner Harstad. Arbeidstiden er i medlever-turnus 3-7-4-7, og vi gir bo og behandlingstilbud til barn og unge som trenger traumesensitiv omsorg og miljøterapeutisk behandling. Dette er barn og unge som har fått en vanskelig start på livet, som har vært utsatt for omsorgssvikt og traumer, og/ eller har utfordringer innenfor atferdsproblematikk, rus- og/ eller kriminalitet.

Traumebevisst omsorg ligger til grunn for vårt miljøterapeutiske arbeid, og vi søker nå etter flere miljøterapeuter for arbeid i små tiltak med 1-3 beboere.

Du vil være en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus, og du arbeider tett med det øvrige miljøpersonale i avdelingen. Du sørger for at din rolle som miljøterapeut fungerer i tråd med Humana sitt verdigrunnlag og strategi.

 Ditt ansvarsområde og dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

- Målrettet arbeid og samhandling med ungdom

- Journalføring og rapportskriving

- Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner

  er godt utarbeidet og følges opp

- Praktiske oppgaver på avdelingen, herunder vedlikehold av uteområdet

  sommer og vinter, matlaging og renhold av avdelingen

- Sikre brukermedvirkning

- Følge opp ungdommens dagtilbud, samt delta og motivere til

  fritidsaktiviteter

- Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med ungdommen

- Delta på samarbeidsmøter, veiledning og opplæring

Dette trenger vi:

Vi søker etter deg som har godkjent bachelorutdannelse innen barnevernspedagogikk, vernepleie, eller sosialt arbeid. I tillegg kjenner du godt til Lov om Barneverntjenester og fagretningene Traumebevisst omsorg og målrettet miljøterapi. Det vil være en fordel med erfaring fra arbeid med unge med tilknytningsskader og/ eller traumeproblematikk. Du må være en trygg voksenperson og en tydelig rollemodell for ungdommen, ha en bevisst holdning til dine egne verdier, samt fokus på verdier i ditt arbeid med vår målgruppe.

Erfaring fra institusjonsarbeid er ønskelig.

Avdelingene i Humana barnevern skal løse mange oppgaver. Du må være fleksibel, håndtere pressede situasjoner og jobbe godt i en hektisk arbeidshverdag. Samtidig må du kunne mestre balansen mellom å være inkluderende og grensesettende overfor ungdommene. Du må i tillegg ha god muntlig og skriftlig norsk fremstillingsevne.

Som person er du åpen, inkluderende og tillitsskapende med fokus på ungdommens beste. Du er engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. Du er lydhør og tillitvekkende og du trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk fagmiljø.

Vi tilbyr:

Den rette kandidaten får en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et hyggelig, men travelt arbeidsmiljø. I tillegg blir du en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige, vi har 16 000 dyktige medarbeidere i Norden, herav 2000 i Norge.

Vi er et fellesskap av helter som aldri gir opp. Hvert fremskritt for våre brukere er et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige, men er alltid på vei til å bli bedre.

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben som miljøterapeut? Da ser vi frem til å motta din søknad snarest mulig og senest 25.08.22. Søknader behandles fortløpende.

Vi gjør oppmerksom på at førerkort klasse B er en forutsetning for ansettelse, samt at det kreves gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. før ansettelse. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Stillingene er 100% fast ansettelse.

For mer informasjon kan du kontakte Institusjonsleder Linda Andersen, telefon +47 47370815, eller Avdelingsleder Andreas Nikolaisen, telefon +47 99443560.

Arbeidstid/varighet: / Hele døgnet
Søk stillingen senest 25-08-2022
Søk her

Kontaktperson

Linda Andersen Institusjonsleder