Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Vårt nye tiltak i Tønsberg søker erfarne miljøterapeuter og miljøarbeidere til ulike stillingstyper

Sted: Tønsberg
Yrkesrolle: Miljøterapeut
Publisert: 07-10-2021
Søknadsfrist: 27-10-2021
Arbeidstid: Turnus

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.

Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge, Danmark og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana helse og omsorg.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre brukere økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for våre brukere til å virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede. Vi kombinerer den nære relasjonen til brukerne våre med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Har du mye energi og deler verdiene våre? Vil du bidra som miljøterapeut/miljøarbeider til utviklingen av virksomheten vår?

Dette trenger vi:

Vi har ledige stillinger i vårt nye tiltak i Tønsberg, som miljøterapeuter og miljøarbeidere i 100% stilling med erfaring fra arbeid med adferd og kompetanse i hht. kap. 9.

På grunn av oppdragets art oppfordres menn til å søke. Det vil være viktig å klare å stå i krevende sitauasjoner, både fysisk og psykisk, forholde seg adekvat til utagerende situasjoner og utvise personlig autoritet. 

Arbeidstiden er basert på medleverturnus, 3-7-4-7

I tillegg trenger vi våken nattevakt i 67% stilling, fortrinnsvis med samme erfaring og kompetansekrav som beskrevet ovenfor.

Det vil også være behov for vikarer og ekstravakter, også de i hht. samme kompetansekrav.

Ditt ansvarsområde og dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

- Følge opp det faglige arbeidet i boligen og være med å utvikle faget

   i avdelingen

- Innta rollen som teamkoordinator i den enkelte beboers primærteam

- Veiledning og intern opplæring av øvrig personell

- Kontakt med spesialisthelsetjenesten

- Forberede og være med på å lede fagmøter, i samarbeid med avdelingsleder

- Utarbeidelse av vedtak og arbeide etter helse- og omsorgstjenesteloven

  kap. 9

- Utarbeidelse av månedsrapporter/faglige evalueringer

- Utarbeidelse av risikoanalyser

- Delta i direkte miljøarbeid

- Delta i fagutviklingsarbeid

- Delta i ansvarsgruppemøter

- Utarbeide div. planer/vedtak

- Samarbeide med pårørende og andre samarbeidsparter

- Legemiddelhåndtering

- Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring

   i henhold til rutiner

Humana omsorg og assistanse er en organisasjon som skal løse mange oppgaver og du må kunne takle press og jobbe godt i en hektisk arbeidshverdag. Samtidig må du kunne mestre balansen mellom å være inkluderende og grensesettende når det trengs overfor våre brukere. Du må i tillegg ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Som person er du åpen, inkluderende og tillitsskapende med fokus på brukerens beste. Du er også engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. I tillegg er du lydhør og tillitvekkende og du trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø.

Vi tilbyr:

Den rette kandidaten vil få mulighet til å delta i Humanas kompetanseprogram, og vil få en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver. Du vil inngå i et hyggelig, men travelt arbeidsmiljø. I tillegg blir du en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige – vi har 16 000 dyktige medarbeidere i Norden, derav 2000 i Norge.

Vi er et fellesskap av helter som aldri gir opp. Hvert fremskritt for våre brukere er et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige, men er alltid på vei til å bli bedre.

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben som miljøterapeut/miljøarbeider? Da ser vi frem til å motta din søknad snarest mulig og senest 27.10. 2021. Søknader behandles fortløpende.

For mer informasjon kan du kontakte Avdelingsleder Gro Drage Evjen, tlf.: 957 51 622, epost: gro.drage.evjen@humananorge.no, eller Kvalitetsrådgiver Vivi-Ann Pettersen, tlf: 924 49283, epost: vivi-ann.pettersen@humananorge.no

 

Arbeidstid/varighet: / Turnus
Søk stillingen senest 27-10-2021
Søk her

Kontaktperson

Gro Drage Evjen Avdelingsleder