1. Du er her: Miljøterapeuter til arbeid i medleverturnus

Miljøterapeuter til arbeid i medleverturnus

Sted: Oslo og Sandnes
Yrkesrolle: Miljøterapeut
Publisert: 11-01-2019
Søknadsfrist: 30-06-2019
Arbeidstid: Døgnturnus
Ansettelsesform: Fast ansettelse

Humana Omsorg og Assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), Barneverninstitusjoner, Psykisk helse og rus, Helse og omsorgstjenester og Familiehjem og hjelpetiltak.Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier Glede, Engasjement og Ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen. Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 15 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 8 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». I Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana barnevern.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter menneskers behov og oppdragivernes ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre kunder økt livskvalitet og en god hverdag. Gjennom vår virksomhet skaper vi forutsetninger for våre beboere til å virkeliggjøre drømmene sine og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Vi tror på Engasjement, Ansvar og Glede. Vi kombinerer den nære relasjonen til våre beboere med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Har du mye energi og deler verdiene våre? Vil du bidra som miljøterapeut til utviklingen av virksomheten vår?

Vi trenger å styrke våre barneverninstitusjoner i Trondheim, Oslo, Tønsberg, Kristiansand og Sandnes området og søker i den forbindelse etter miljøterapeuter til vår vikarpool. Du må kunne arbeide på våre ulike institusjoner fortrinnsvis i samme område, men også være villig til å flytte på deg om nødvendig. Arbeidet er både fast og midlertidig og arbeidstiden er i medlever-turnus 3/7/4/7.

Ansvarsområde for stillingen:

Du vil være en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus og du arbeider tett med de øvrige miljøterapeuter/miljøarbeidere i avdelingen. Du sørger for at din rolle som miljøterapeut fungerer i tråd med Humana sitt verdigrunnlag og strategi.

Ditt ansvarsområde og dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:

  • Målrettet arbeid og samhandling med ungdom
  • Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner er godt utarbeidet og følges opp
  • Sikre brukermedvirkning
  • Følge opp ungdommens dagtilbud, samt delta og motivere til fritidsaktiviteter
  • Gjennomføre strukturerte og planlagte samtaler med ungdommen
  • Delta på samarbeidsmøter, veiledning og opplæring
  • Praktiske gjøremål på avdeling som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner

Dette trenger vi:

Vi søker etter deg som har godkjent Bachelorutdannelse innen barnevernspedagogikk, vernepleie, sosialt arbeid, sykepleier med videreutdanning i psykisk helse eller lærer med spesialpedagogikk. I tillegg kjenner du godt til Lov om Barneverntjenester og det vil være en stor fordel om du kjenner til fagretningene Traumebevisst omsorg og målrettet miljøterapi.

Avdelingene i Humana barnevern skal løse mange oppgaver. Du må kunne takle press og jobbe godt i en hektisk arbeidshverdag. Samtidig må du kunne mestre balansen mellom å være inkluderende og grensesettende overfor ungdommene. Du må i tillegg ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Som person er du åpen, inkluderende og tillitsskapende med fokus på ungdommens beste. Du er engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller. Du er lydhør og tillitvekkende og du trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk fagmiljø. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme utagering.

Vi tilbyr:

Den rette kandidaten får en spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.  Du vil inngå i et hyggelig, men travelt arbeidsmiljø. I tillegg blir du en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige, vi har 15 000 dyktige medarbeidere i Norden, herav 1300 i Norge.

Vi er et fellesskap av helter som aldri gir opp. Hvert fremskritt for våre brukere er et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige, men er alltid på vei til å bli bedre.

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben som miljøterapeut? Da ser vi frem til å motta din søknad. Søknader behandles fortløpende.

Arbeidstid/varighet: Heltid / Døgnturnus
Søk stillingen senest 30-06-2019
Søk her