Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Miljøterapeuter søkes til Humana omsorg og assistanse, Sandnes

Sted: Sandnes
Yrkesrolle: Miljøterapeut
Publisert: 15-06-2022
Søknadsfrist: 17-07-2022
Arbeidstid: Hele døgnet

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester og familiehjem og hjelpetiltak.

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner og er limet som binder oss sammen.

Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv». Les mer om Humana på www.humananorge.no og www.humana.se

Humana helse og omsorg søker miljøterapeuter som vil utgjøre en forskjell.

Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana omsorg og assistanse.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter menneskers behov og samfunnets ønsker. Gode leveranser overfor våre oppdragsgivere og tett samarbeid med nærstående er viktige elementer i vårt arbeid. Gjennom tilpasset kvalitativt tjenestetilbud og brukermedvirkning jobber vi kontinuerlig for at våre brukere skal få leve et liv som alle. At alle har rett til et godt liv, er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana.

Vi tror på verdiene våre, engasjement, ansvar og glede. Vi kombinerer den nære relasjonen til brukerne våre med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier. Hos oss får du mulighet til å delta, påvirke og beslutte.

Helse- og omsorgsdivisjonen i Humana tilbyr skreddersydde bo- og avlastningstilbud for mennesker i alle aldre i hele landet. Våre tjenester er av høy kvalitet, med fokus på omsorg, mestring og utvikling i alle ledd.

Deler du våre verdier og vil bidra til videre utvikling av virksomheten vår?

Vi søker etter deg som:

 • vil være en del av et arbeidsmiljø med høyt faglig fokus
 • har bachelorutdannelse innen vernepleie, sykepleie eller sosialt arbeid
 • har erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med voksne er en forutsetning
 • har arbeidserfaring innen psykisk helse og eller rusarbeid, eller erfaring med utagerende atferd og hjerneskader

Du vil arbeide tett med dine kollegaer i avdelingen for å nå våre felles mål, med brukeren i fokus. På avdelingene jobber vi med brukere som blant annet har rusavhengighet og psykisk lidelse eller alderspsykiatri og hjerneskade. Det er en fordel med kjennskap til og erfaring fra helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, voksenpsykiatri og rusproblematikk.

Du sørger for at din rolle som miljøterapeut fungerer i tråd med Humana sitt verdigrunnlag og avdelingens strategi, og du rapporterer direkte til avdelingsleder.

Arbeidstiden er i medlever turnus, 3/7/4/7.

Ansvar og arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Delta i å utvikle faget i avdelingen
 • Veilede og gi opplæring til kollegaer
 • Primærkontaktarbeid
 • Delta i ansvarsgruppemøter
 • Planlegge og iverksette nødvendige miljøterapeutiske tiltak ift psykisk helse, rusproblematikk og somatikk
 • Koordinering av tjenesteapparatet rundt bruker i samarbeid med teamet
 • Veilede bruker i ADL
 • Skadereduserende og smitteforebyggende arbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartneren og pårørende
 • Skape trygghet og gode relasjoner
 • Medisinhåndtering
 • Praktiske gjøremål på avdeling, som matlaging, vedlikehold og rengjøring i henhold til rutiner

Humana er en organisasjon som skal løse mange oppgaver. Du må kunne takle press og jobbe godt i en hektisk arbeidshverdag. Samtidig må du kunne mestre balansen mellom å være inkluderende og grensesettende når det trengs overfor våre brukere. Du må i tillegg ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Som person er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, alltid med fokus på brukerens beste. Du er engasjert, positiv, proaktiv og en dyktig lagspiller samtidig som du er lydhør og tillitvekkende. Du må trives med å jobbe i et aktivt og dynamisk miljø.

Vi gjør oppmerksom på at førerkort klasse B er en forutsetning for ansettelse, samt at det kreves gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd. for ansettelse. Politiattest skal ikke vedlegges søknad, men fremlegges kun av de kandidater som tilbys stilling.

Vi tilbyr:

For den rette kandidaten kan dette være både en utviklende, utfordrende og spennende jobb hos en arbeidsgiver med et viktig samfunnsoppdrag. Humanas mål er å levere høy kvalitet til kunder og brukere, og vår omsorg gis av dyktige og dedikerte medarbeidere. Vi ønsker å være førstevalget for alle som vil jobbe i vår bransje og streber etter å tilby alle medarbeidere et godt arbeidsmiljø, sterkt lederskap og utviklingsmuligheter.

Vi har egen fagsjef og et arbeidsmiljø som det er lett å både trives i og motiveres av, og som legger vekt på din faglig kompetanse og din faglige utvikling. For å sikre et kontinuerlig fokus på fag og ny kunnskap har vi i Humana egne programmer for fagoppdatering, fagdager, månedlig undervisning i relevante tema, samt faste møtepunkter med veiledning.

I Humana har vi gode grunner for å stå opp og gå på jobb hver eneste dag. Vår oppgave er å gi flest mulig mennesker et godt liv. Det er en viktig oppgave. Og vi er heldige – med medarbeidere fra over 20 land har vi et mangfoldig arbeidsmiljø, med 16 000 dyktige medarbeidere i Norden, herav 2900 i Norge.

Vil du være en del av vårt fellesskap med helter som aldri gir opp? Vi anser hvert fremskritt for våre brukere som et fremskritt for oss. Vi blir aldri ferdige og er alltid på vei mot å bli bedre.

Føler du deg inspirert av virksomheten vår og jobben som miljøterapeut? Da ser vi frem til å motta din søknad snarest mulig og senest 17.07.22. Søknader behandles fortløpende.

For mer informasjon kan du kontakte virksomhetsleder Astrid Salte, på telefon: +47 911 35 082

Arbeidstid/varighet: / Hele døgnet
Søk stillingen senest 17-07-2022
Søk her

Kontaktperson

Astrid Orre Salte Avdelingsleder 91135082