Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Er det deg vi leter etter? Humana barnevern søker avdelingsleder til Arendal

Sted: Arendal
Yrkesrolle: Avdelingsleder
Publisert: 22-04-2022
Søknadsfrist: 31-05-2022
Arbeidstid: Dag

Humana omsorg og assistanse er et av Norges ledende omsorgsforetak. Vi tilbyr tjenester innen virksomhetsområdene; Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barneverninstitusjoner, psykisk helse og rus, helse og omsorgstjenester, samt familiehjem og hjelpetiltak.

Humana er en verdibasert virksomhet. Våre verdier glede, engasjement og ansvar er selskapets ledestjerner, og er limet som binder oss sammen.

Humanatjenestene i Norge er en del av Humana AB. Humana har over 16 000 engasjerte medarbeidere i Sverige, Norge og Finland som utfører omsorgstjenester for over 9 000 mennesker. Vi arbeider etter visjonen «Alle har rett til et godt liv».
Les mer om Humana på
www.humananorge.no og www.humana.se

Vil du jobbe i en virksomhet der du daglig bidrar til å gi andre mennesker et godt liv og der du tilbys en jobb med spennende utviklingsmuligheter? Velkommen til Humana barnevern.

Vi utvikler og leverer omsorgstjenester etter enkeltmenneskers behov og samfunnets ønsker. Vi drives av viljen til å gi våre beboere økt livskvalitet og en god hverdag. Vi skaper forutsetninger for å kunne virkeliggjøre drømmer og leve et liv som alle andre. At alle har rett til et godt liv, er et naturlig utgangspunkt for oss i Humana omsorg og assistanse.

Vi tror på engasjement, ansvar og glede. Vi kombinerer den nære relasjonen til beboerne våre med styrken ved å være et stort, moderne nordisk selskap med mange utviklingsmuligheter. Privat eierform og en desentralisert organisasjon skaper et utviklingsorientert miljø med korte beslutningsveier, stort mandat og eget ansvar. Hos oss deltar, påvirker og beslutter du.

Har du mye energi og deler verdiene våre? Ønsker du å arbeide både med ledelse og fag, for å sikre det best mulige tjenestetilbudet til våre barn og unge?

Om stillingen

Humana Barnevern i Arendal søker avdelingsleder. I våre avdelinger bor det barn og unge i alderen 6 til 18 år. Dette er barn og unge som har fått en vanskelig start på livet, som har vært utsatt for omsorgssvikt og traumer. Vi søker etter deg som vil være med å dekke våre barn og unges behov for et hjem preget av forutsigbarhet, trygghet, rammer og kjærlighet.

Vi legger stor vekt på dine personlige egenskaper, at du har relevant utdanning og arbeidserfaring. I rollen som avdelingsleder har du en strategisk og operativ rolle der du leder og forvalter institusjonsdriften. Du sørger også for at avdelingslederfunksjonen fungerer i tråd med Humanas verdigrunnlag og strategi. Avdelingsleder rapporterer til institusjonsleder.

Avdelingsleder har følgende ansvarsområder:

 • Personalansvar, inkludert veiledning og opplæring
 • Sikre at rutiner, prosedyrer, fagplaner, handlingsplaner og tiltaksplaner er godt utarbeidet og følges opp
 • Dokumentasjon og rapportering, internt og eksternt
 • Ansvar for å opprettholde og utvikle godt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere, inkludert oppgaver i forbindelse med kontraktsarbeid
 • Ansvar for forbedringsarbeid og HMS, inkludert avviksoppfølging
 • Økonomi- og budsjettarbeid
 • Rekruttering

Hvem er du?

 • Du har helse- og sosialfaglig utdannelse, på bachelornivå
 • Etterutdanning innen ledelse og/eller ledererfaring er en fordel
 • Erfaring fra barnevernsfeltet og kjennskap til Lov om barnevernstjenester er en fordel
 • Du har forretningsforståelse, samt kunde- og oppdragsgiverfokus
 • Du har stor arbeidskapasitet og bidrar i et arbeidsmiljø der samspill, tverrfaglighet og samarbeid vektlegges.
 • Du trives i spennet mellom å være leder og å arbeide tett på brukerne
 • Du leder med god selvinnsikt, åpen kommunikasjon og gjennom å bygge gode relasjoner
 • Du brenner for mangfold og skaper et inkluderende miljø.

Vi tilbyr:

For den rette kandidaten er dette en utviklende, utfordrende og spennende jobb. Vi har det hyggelig, men travelt på jobb, og du blir en del av et fagmiljø med takhøyde for gode diskusjoner. Vi tilbyr opplæring og god oppfølging i tillegg til muligheter for personlig og faglig utvikling.

For mer informasjon kan du kontakte Institusjonsleder Kjellfrid Ringvoll, på telefon: 414 08 588. 

Det kreves politiattest etter reglene i lov om barneverntjenester.  Politiattest skal innhentes før tiltredelse av stilling.

Søknadsfrist 5. april 2022.

 

 

 

Arbeidstid/varighet: / Dag
Søk stillingen senest 31-05-2022
Søk her

Kontaktperson

Kjellfrid Ringvoll Institusjonsleder +47 414 08 588