Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Stabile, pliktoppfyllende og fleksible personlige assistenter

Sted: Bærum
Yrkesrolle: BPA
Publisert: 05-05-2021
Søknadsfrist: 03-06-2021
Arbeidstid: Dag

Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. Se www.humananorge.no for mer informasjon om Humana.

 


 

Humana BPA søker etter personlige assistenter til mann i 70 årene, som grunnet syns- og funksjonsnedsettelse trenger bistand til hverdagens praktiske gjøremål.

Arbeidstid:

Sommervikariat uke 25+26 og 29+30. Dagvakter kl 09-15.

Det er ønskelig at den som tiltrer i sommervikariatet har mulighet til å fortsette i fast stilling annenhver helg fra høsten av.

I tillegg blir det ledig vikariat i 10 uker fra uke 32. Det kan bli mulighet for mer jobb etter det for rette vekommende.

Arbeidsoppgaver:
- Praktisk hjelp: Hjelp til morgenstell, frokost, praktiske gjøremål, etc.
- Sosialt: Turer, museumsbesøk, kunstutstillinger, kafebesøk, lese fra aviser og beskrive synsinntrykk for han.

Assistentene bør være selvstendig og ha evnen til å vise omsorg, samtidig som man kan uttrykke seg og være en støtte med hensyn til hverdagens utfordringer. Det er også ønskelig at assistenten er åpen til sinns og generelt positivt innstilt.

Utdannelse, arbeidserfaring og tidligere meritter er mindre viktig enn hvem du er som menneske. Selvstendighet, pålitelighet, stabilitet, fleksibilitet og en flytende norsk språkbeherskelse er derimot kriterier som vektlegges sterkt. Kvinnelige søkere foretrekkes.

Det er meget viktig at assistentene er stabile og ikke har mye fravær da dette gir store utfordringer for både arbeidsleder og familien. Det er også en forutsetting at aktuelle kandidater ser seg selv som en del av et team der man bidrar og stiller opp for hverandre ved sykdom og ferieavvikling.

Oppstart uke 25. Opplæringsvakter avtales før oppstart. Disse er lønnet.

Stillingen krever flytende norskferdigheter og førerkort klasse B. Politiattest kreves før oppstart.

Arbeidsplass: Snarøya. God beliggenhet med tanke på kollektiv transport til og fra jobb.

Arbeidstid/varighet: / Dag
Søk stillingen senest 03-06-2021
Søk her

Kontaktperson

Dagfinn Isaksen Rådgiver BPA