Hem 909 46 000 Ring sentralbordet vårt
Kontakt oss Mer kontaktinformasjon

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) søkes til kvinne med liten datter i Bærum

Sted: Bærum
Yrkesrolle: BPA
Publisert: 29-04-2022
Søknadsfrist: 30-05-2022
Arbeidstid: Dag/kveld/helg

Humana brukerstyrt personlig assistanse er en del av Nordens største fagmiljø innen brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi tilbyr skreddersydde BPA-løsninger til funksjonshemmede over store deler av Norge. Hos oss er BPA funksjonshemmedes verktøy til å leve et fritt, fleksibelt og selvstyrt liv. Se www.humananorge.no for mer informasjon om Humana.

Arbeidsplassen vil være hennes koselige hjem, nærområdet eller andre steder hun ønsker å dra. Arbeidsleder er enslig voksen mor med søt jente på 9 år. Det er viktig at du liker, og er tålmodig med barn, da arbeidsoppgavene også kan inkludere å være mors forlengede arm i forhold til praktisk hjelp til barnet. Du vil assistere i mange av dagliglivets oppgaver. Dette inkluderer praktiske gjøremål som vask, rydding og ordne måltidene. Fint med spesiell interesse for matlaging, men ikke noe krav. Andre oppgaver er å tilrettelegge for, og hjelpe til med ærend bæring og flytting av ting, rydde klær og leker på plass, morgen- og kveldsstell, samt til aktiviteter og turer utenfor huset. Enkelt hagearbeid og vanlig vedlikehold hører med innunder oppgavene, så en fordel å være litt handy.

Du MÅ ha sertifikat, det er absolutt påkrevet på grunn av sykdommen. Selv om arbeidsleder av og til klarer å kjøre selv.

Kvinnen har ME, moderat til alvorlig grad. Det vil bli gitt opplæring i løft og annet som er nødvendig når sengeliggende. Det er tilrettelagt med forskjellige hjelpemidler for at hun skal klare seg selv, så langt det er mulig.

Det er viktig å ha overblikk, være nøye med detaljer og lære seg å forutse/være i forkant av situasjoner. Selvstendighet og initiativ er viktig for å kunne avlaste arbeidsleder, men samtidig er hun flink til å fortelle hvordan hun ønsker det, og er tydelig og god i arbeidslederrollen. Dette arbeidet innebærer ikke 'miljøkontakt-rolle' da bruker har nok med sin hverdag og har et godt og nært kontaktnett. Hun legger opp til at assistentene blir kjent, både på jobb og via sosiale og faglige arrangementer. Man må være fortrolig med digitale systemer/apper som f.eks Todoist, der mye kommunikasjon foregår. Det er viktige arbeidsverktøy, som gjør det lett å samarbeide om oppgavene.

Assistentene som jobber for kvinnen beskriver arbeidsplassen som trivelig og allsidig, og de liker seg svært godt. “Hun er tydelig og klar, med mye motivasjon for å bli friskere av sykdommen, har humor og åpner for god dialog oss imellom. Jeg opplever arbeidet som svært variert og jeg får mulighet til å bruke mine styrker både praktisk og som menneske”. Sitat fra fast ansatt.

Du må gjerne ha spesiell interesse/anlegg for å skape orden og struktur, og like å ha det pent og ryddig rundt deg! Arbeidsleder liker interiør, kunst, barn, dyr og natur. Hun har 3 katter.

Arbeidstider er varierende, da det er flere vakter å velge mellom og vaktene kan til en viss grad være fleksible. Tidligvakt kan begynne f.eks kl 10 og vare til kl 14-15. Men kan også starte senere, når barnet er hos far. Korte mellomvakter kan være fra ca. kl. 13-14 til f. eks. kl. 15,16 el.17 (fleksible). Senvakter kan for eksempel være både fra kl.15-20/21, eller 19/20-21/22. Delvaktene kan slås sammen til lengre vakter, etter avtale. I perioder, for eksempel i ferier, kan man jobbe mer.

Det søkes både faste assistenter og tilkallings-assistenter som kan trå til når faste assistenter ikke er tilgjengelige. Ved tilkalling er det kjekt om du bor i nærheten og har mulighet til å komme på jobb på kort varsel. Det er muligheter for høy stillingsprosent hvis man innehar alle kvalifikasjonene. Kvelds- og helgetillegg etter gjeldende satser i tillegg til grunnlønn etter ansiennitet.

Vi ser etter noen som vil bli i jobben over lengre tid, da det er viktig å ha faste, trygge personer som barnet kan få tiltro til.

Vi søker deg som:

● Er rolig, pålitelig og punktlig

● Har ordens sans, er strukturert og detalj fokusert

● Løsningsorientert og flink med barn

● Har respekt for brukers privatliv

● Førerkort kl. B

● Har relevant erfaring, utdanning er ikke et krav

● Snakker et nordisk språk

● Er røykfri

Individuell opplæring gis, og det er ønskelig med oppstart så fort som mulig. Fortløpende ansettelse.

Dersom dette er noe for deg, så send oss søknad sammen med din CV. Utfyllende informasjon rundt stillingen og arbeidsoppgavene gis på eventuelt intervju.

Arbeidstid/varighet: / Dag/kveld/helg
Søk stillingen senest 30-05-2022
Søk her