1. Start
  2. Hjelpetiltak
  3. Samværsleiligheter
Leilighet i Kristiansand som bruker ved tilsyn under samvær (hjelpetiltak)

Samværsleiligheter

Vi kan bistå når det trengs trygge rammer for familiesamvær.

Det kan være mange årsaker til at et barn ikke lenger bor sammen med sine biologiske foreldre. Det kan dreie seg om rus, psykisk helse, fengselsopphold eller på andre måter krevende eller konfliktfylte livssituasjoner. På tross av det trenger de fleste av disse barna å ha kontakt med foreldrene sine i trygge omgivelser. Det kan vi bistå med.

  • Våre samværsleiligheter er trygge, barnevennlige og godt tilrettelagt for lek og hygge.
  • Etter ønske tilbyr vi også trygge og kompetente ansatte som kan føre tilsyn og skrive rapporter fra samværet.
  • Vi har samværsleiligheter over hele landet. Ta kontakt for å finne den som er nærmest deres behov.

Kjeld Christian Fjeldvig

Institusjonsleder Barnevern Kristiansand/Inntaksleder

kjeld.christian.fjeldvig@humananorge.no952 79 549
Bilde fra en av våre samværsleiligheter
Bilde fra en av våre samværsleiligheter
Bilde fra en av våre samværsleiligheter
Bilde fra en av våre samværsleiligheter