Två som håller hand

Hva er praktisk bistand?

Praktisk bistand har som formål å støtte deg som på grunn av ulike forhold som alder, sykdom, funksjonsnedsettelser eller andre utfordringer trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Denne typen tjenester er designet for å bistå deg med oppgaver som er essensielle for å opprettholde et trygt og trivelig hjemmemiljø.

Formålet med praktisk bistand er å gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet, dvs. opplæring i husarbeid og matstell, personlig hygiene, påkledning og i forbindelse med måltider.

Praktisk bistand er tjenester til deg som på grunn av alder, sykdom, funksjonsnedsettelser eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål.

Oppgavene til en tjenesteutøver innenfor praktisk bistand kan være:

  • Personlig stell
  • Alminnelig rengjøring i rom som er i daglig bruk
  • Oppvask
  • Hjelp til å sette opp handleliste, ev. innkjøp av varer
  • Vask/behandling av klær
  • Skift og vask av sengetøy
  • Innvendig vindusvask to ganger pr. år eller ved behov innenfor den tiden som er til disposisjon

I tillegg kan du få råd, veiledning og opplæring for at du skal klare deg best mulig hjemme.